Suometsien hoidon tueksi tarvitaan uusi yhteistyöverkosto

Metsäpolitiikkafoorumin mukaan tarvetta on myös uusille malleille, joilla suometsien hoitotoimia arvioidaan.

Suometsistä kerätyn tiedon jakamisen ja hoidon suunnittelun tueksi pitäisi perustaa uusi yhteistyöverkosto, Metsäpolitiikkafoorumi esittää. Verkosto olisi tarpeen, sillä suometsien hoidossa ja käytössä eri tavoitteiden yhteensovittaminen edellyttää niin viranomaisten, tutkijoiden kuin käytännön toimijoiden yhteistyötä ja tietojen jakamista.

Lisäksi suometsien hoitotoimien vaikutusten arviointia varten tarvitaan uusia suunnittelu- ja laskentamalleja. Näiden luotettavuus tulisi kuitenkin ensin varmistaa pitkäaikaisilla kenttäkokeilla. Lisää tutkimusta tarvitaan myös esimerkiksi peitteisen metsänkasvatuksen kasvihuonekaasu- ja vesistövaikutuksista samoin korjuun riskeistä ja kannattavuudesta.

Metsäpolitiikkafoorumissa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja käytännön metsänhoitoa tekevien organisaatioiden edustajat analysoivat eri aiheista tehtyä tutkimusta ja laativat sen pohjalta politiikka- ja tutkimussuosituksia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito