Tiilikainen: Puunkäyttö lisääntyy suunnitellusti

Sen sijaan puurakentamisen edistämiseksi tarvitaan vielä toimia, uusi asunto-, energia- ja ympäristöministeri arvioi.

Hallituksen tavoitteet puun käytön lisäämiseksi näyttävät toteutuvan hyvin, tuore asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen arvioi. Tavoitteena on ollut 15 miljoonan kuution lisähakkuut.

”Tästä ei ole huolta. Sen sijaan puurakentamisen edistämiseksi tarvitaan vielä toimia”, Tiilikainen totesi tänään tiedostustilaisuudessaan.

Uutta pestiään Tiilikainen piti mielenkiintoisena. Ilmastoasiat ovat vahvasti esillä, sillä yhdelle ministerille on nyt ensimmäistä kertaa koottu kansainväliset, EU:n ja kotimaan ilmastoasiat.

”Tämä on haastava, mutta vaikuttava kokonaisuus”, Tiilikainen sanoi.

Hallituksen puolivälinriihestä Tiilikaisella oli tuomisena viiden miljoonan euron lisäpotti Metso-ohjelmalle. Se ei monimuotoisuusohjelman rahoitusta vielä lähtötasolle palauta.

”Täytyy olla tyytyväinen, että tämäkin saatiin, Tiilikainen totesi.

Sahat ja metsäteollisuus olivat toivoneet riihestä taas kerran tukea sahojen sivuainevirroille, kuorelle ja purulle. Sellaista ei saatu.

Tiilikaisen mukaan nykyistä, EU:ssa hyväksyttyä tukijärjestelemää ei herkästi lähdetä muuttamaan.

”Joillakin sahoilla on huoli sivuvirroista. Mutta ennen kuin tukijärjestelmää muutetaan, asia on tutkittava huolella.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat