Metsäkeskus varoittaa kirjanpainajista

Tänä vuonna riskin ennakoidaan olevan edellisvuosia pienempi.

Viime vuosina kirjanpainajia on ollut runsaasti eteläisessä Suomessa ja kuuset ovat kärsineet. (Kuva: Tiia Puukila)

Metsäkeskus kehottaa metsänomistajia kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin omissa metsissään. Metsäkeskus on selvittänyt paikkatietoaineistosta kirjanpainajakuoriaisten riskikohteet ja ilmoittaa näistä metsänomistajille kirjeellä. Kohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaan.

Kirjanpainajien iskeytymiselle otollisia kohteita ovat varttuneet kuusikot alueilla, joilla kirjanpainajakanta on runsas, ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja. Lisäksi tuhoille altistaa kuusten sijainti avoimen ja aurinkoisen alueen reunassa. Riskialttiit kohteet näkyvät myös Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Parveilu vähenee

Viime vuonna kuoriaiset kärsivät viileästä ja sateisesta kesästä. Todennäköisesti kannan koko on pienentynyt ja parveilu on tänä keväänä edellisvuosia vähäisempää. Parveilu alkaa, kun lämpötila metsävarvustossa nousee lähelle 20 astetta.

Viime vuosina kirjanpainajia on ollut runsaasti eteläisessä Suomessa ja kuusia on kuollut iskeytymisen seurauksena paljon. Tyypillisesti puita kuolee 4-40 kuusen ryhmänä. Puut ruskettuvat ja neulaset varisevat syksyllä.

”Tuhoriskiä voidaan tehokkaasti pienentää kuljettamalla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois metsästä keskikesän määräaikoihin mennessä”, valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat