Tornator myi soita – uusia suojelualueita Ouluun, Orimattilaan ja Savonlinnaan

Alueita yhdistää suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus.

Metsätalousyhtiö Tornator myy valtiolle 213 hehtaaria soita suojeluun. Alueita yhdistää suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus, ja ne sijaitsevat Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnissa. Kaupat on sovittu Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa, kauppahintaa ei kerrottu.

Suurin alue oli Oulun Isosuo ja Leväsuo, yhteensä 175 hehtaaria. Nämä ovat keskiboreaalisia rimpisiä ja välipintajänteisiä aapasoita, jotka ovat säilyneet suhteellisen luonnontilaisina. Soilla esiintyy uhanalaisia suotyyppejä, ja ne ovat linnustollisesti arvokkaita.

Orimattilan 22 hehtaarin kohde sijaitsee Pöyryssuolla, maakunnallisesti arvokkaalla keidassuolla. Perustettavalta suojelualueelta on löytynyt muun muassa uhanalainen perhonen. Savonlinnan Järvelässä suojelualue laajennetaan 4,5 hehtaarin kokonaisuudeksi, alueelta löytyy muun muassa liito-orava ja tuoksumatara. Pieksämäen Kukkoniemenkorven 11,5 hehtaarin alueelta löytyy pääosin luonnontilassa olevia joenvarsi ja rantasoita. Alue on valittu valtakunnallisesti merkittävien soiden listalle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat