Tukkimarkkina tökkii – menekin heikentyminen jarruttaa korjuuta

Metsänomistaja voi joutua tänä syksynä odottamaan kesäkorjuukelpoisenkin tukkileimikon korjuuta tavallista pidempään.

Puuta on ostajien varastoissa ja varannoissa vuodenaikaan nähden runsaasti. Puutavara-auto purkii kuormaa Metsä Groupin välivarastolla Jyväskylän Tikkakoskella keskiviikkoiltana. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Puunostajien korkeat varanto- ja varastotasot yhdessä sahatavaran nopeasti heikentyneen markkinatilanteen kanssa jarruttavat tukkileimikoiden korjuuta. Tilanteeseen vaikuttaa myös Keski-Euroopassa hyönteis- ja myrskytuhojen vuoksi voimakkaasti lisääntynyt kuusitukin tarjonta.

Puunostajat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Heikentynyt tukkipuun menekki jarruttaa monin paikoin korjuuta tukkivaltaisissa kohteissa.

”Meidänkin alueellamme on ollut havaittavissa, että tukkileimikoiden korjuuajat venyvät. Kuusitukin kysyntä on parempaa, mutta mäntytukin osalta tilanne tuntuu olevan vaikeampi. Markkina on epätasapainossa tukin ja kuidun osalta”, kuvailee tilannetta Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman.

Markkinatilanteen muutoksesta viestii myös Stora Enson ilmoitus nostaa Itä-Suomen hankinta-alueella havutukkien latvaläpimitat 18 senttiin.

”Eihän sitä paljon suoremmin voi ilmoittaa, että tukilla ei ole kysyntää. Jos tukkien yksikköhinnat eivät vastaavasti nouse, niin latvaläpimitan nosto leikkaa selvästi metsänomistajan puukauppatiliä etenkin myöhemmillä harvennuksilla sekä päätehakkuilla, joilla puut ovat runkomuodoltaan laihoja”, Sahlman sanoo.

Varantotasot korkealla

Metsä Groupin puukaupasta vastaava johtaja Juha Jumppanen vakuuttaa, että puukauppaa tehdään sahatavaramarkkinoiden heikentymisestä huolimatta normaaliin tapaan. Korjuun aikatauluihin tilanne voi kuitenkin joillain kohteilla vaikuttaa.

”Puuvarantotilanteemme on hyvä. Kun varantotaso on korkea, niin sellaisessa tilanteessa varannon kiertokin voi hidastua”, Jumppanen muotoilee.

Hänen mukaansa Metsä Groupin omilla tuotantolaitoksilla ei ole rajoitettu sahatavaran tuotantoa.

”Ostamme koko ajan kesäkorjuukelpoisia harvennus- ja uudistushakkuukohteita. Kun katsotaan koko 2010-lukua, niin tukin hinta on edelleen varsin hyvällä tasolla. Tukkien mitta- ja laatuvaatimusten osalta emme ole tällä hetkellä suunnittelemassa muutoksia.”

Tukit sinistyvät nyt nopeasti

Keitele Forestin tuore metsäpäällikkö Ilpo Pentinpuro kertoo yhtiön sahaavan kaikilla tuotantolaitoksillaan normaalisti, eikä tuotantoa ole rajoitettu.

”Oman jatkojalostuksemme ansiosta sahatavaran markkinatilanne ei vaikuta meihin niin jyrkästi.”

Puunkorjuukin käy Pentinpuron mukaan lähes normaaliin tapaan, eikä Keiteleellä ole suunnitelmissa muutoksia tukkien mitta- ja laatuvaatimuksiin.

”Varastoon ei nyt puita voida katkoa, sillä poikkeuksellisen lämpimät kelit vaikuttavat korjuuseen. Tukit sinistyvät nyt todella nopeasti, ja ne on kuljetettava lähes välittömästi korjuun jälkeen sahattavaksi”, Pentinpuro kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat