Aina voi neuvotella – MTK:n vinkit puukaupan tekoon

Puukaupan sopimusehtoja on kiristetty, järjestö toteaa.

Puukauppaa tehtäessä ostajien esittämistä ehdoista voi aina neuvotella, eikä ehtoja pidä sellaisenaan hyväksyä, MTK muistuttaa. Järjestön mukaan tänä syksynä on ilmennyt puukauppasopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä ja sopimusehtoja on kiristetty. Sinällään kiristyneissä ehdoissa ei ole juridisia ongelmia.

Sopimus kannattaa lukea huolellisesti, ettei tule yllätyksiä. Esimerkiksi joissakin sopimuksissa ostaja on oikeutettu teettämään ennakkoraivauksen myyjän laskuun. Jos sopimus sallii ostajan poiketa mitta- ja laatuvaatimuksista, tukkiprosentti saattaa muuttua arvioidusta. Tämän asian riitautus on vaikeaa.

MTK kehottaa merkitsemään leimikon maastoon etukäteen. Näin vältetään epäselvyyksiä. Sopimukseen on myös syytä kirjata, kuka vastaa rajojen ylityksestä ja mikä on korvauksen suuruus.

Puutavaran kaukokuljetusta kuitupuun osalta ei kannata sallia ennen mittaustodistuksen hyväksymistä. Mahdollisten erimielisyyksien ratkominen on helpompaa, kun puut ovat tienvarressa. Puiden varastointiaika ja mahdollisten tievaurioiden korvaaminen on myös hyvä sopia etukäteen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut