Tulvametsät ja metsäluhdat kartalle

Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa etsitään uusia menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen.

Tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen etsitään nyt uusia menetelmiä. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa (Potut) tällaisia kohteita etsitään laserkeilausaineistojen, tulvamallinnuksen, metsävaratietojen ja koneoppimisen avulla.

”Mahdollisia tulvametsiä ja metsäluhtia on inventoitu maastossa tähän mennessä Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Oulun seudulla. Menetelmiä kokeillaan myös hankkeen pilottialueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Perniönjoella”, kertoo tutkija Krister Karttunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Tulvametsiä ja metsäluhtia on hävinnyt pellonraivauksen, vesistöjen säännöstelyn ja metsätaloudellisten ojitusten vuoksi. Ne ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja ympäröivien alueiden tulvasuojelulle.

Metsänomistajille maastosovellus

Potut-hankkeen menelmillä voidaan tuottaa koko Suomen kattava aineisto mahdollisista tulvametsistä ja metsäluhdista.

”Aineiston avulla voimme esimerkiksi tunnistaa potentiaalisia Metso-ohjelmaan soveltuvia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita sekä löytää luonnonhoitokohteiksi sopivia kohteita”, projektipäällikkö Riitta Teiniranta Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Metsänomistajien käyttöön hankkeessa tuotetaan maastosovellus. Sovelluksella voi tarkastella, löytyykö omista metsistä tulvametsä- ja metsäluhtakohteita.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ovat sellaiset tulvametsät ja metsäluhdat, joissa on vanhoja lehtipuita ja lahopuustoa. Metsänomistaja voi saada tällaisen kohteen suojelusta korvausta Metso-ohjelman kautta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto