Vihreiden kansanedustajat vaativat selvitystä Metsien Suomi -kampanjan rahoittamisesta

Kansanedustajien mukaan kampanja esittelee faktoja Suomen metsistä ja metsänhoidosta harhaanjohtavasti.

Vihreiden kansanedustajat Jenni Pitko ja Satu Hassi vaativat selvitystä Metsien Suomi -viestintäkampanjan rahoittamisesta. Heidän mukaansa kampanja esittelee harhaanjohtavaa ja osittain virheellistä tietoa suomalaisesta metsätaloudesta.

Pitko ja Hassi kritisoivat muun muassa kampanjassa esitettyä väittämää, jonka mukaan puolet Euroopan suojelumetsistä sijaitsee Suomessa.

”Kampanja käyttää lähteenään Forest Europen tilastoa, jossa Euroopan luonnon monimuotoisuuden vaalimista varten suojellut metsät on jaettu kolmeen kategoriaan. Näistä kolmesta kategoriasta vain yhden (tiukin suojelu) kategorian metsistä yli puolet sijaitsee Suomessa. Todellisuudessa myöskään muihin kategorioihin luokitelluissa metsissä metsätalous ei ole sallittua. Kun lasketaan yhteen kaikki suojelumetsien kategoriat, Suomessa on vain noin 15 prosenttia Euroopan suojelumetsistä”, he kirjoittavat.

Pitko ja Hassi pyytävät kirjallisessa kysymyksessään maa- ja metsätalousministeriltä selvitystä kampanjan jakaman tiedon luotettavuudesta sekä siitä, miten hallitus aikoo varmistaa, ettei valtion rahoitusta ohjaudu jatkossa väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittämiseen.

”Valtio on maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kautta tukenut metsäalan etujärjestöjen Metsien Suomi -viestintäkampanjaa yhteensä noin 380 000 eurolla. Kampanjan sivuilla sanotaan, että kampanjassa kerrotaan faktatietoa Suomen metsistä ja suomalaisesta metsänhoidosta. Valitettavasti kampanja esittelee faktoja Suomen metsistä ja metsänhoidosta hyvin harhaanjohtavasti ja osa väitteistä on suorastaan virheellisiä”, Pitko ja Hassi kirjoittavat.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito