Tutkimus: puut keskustelevat toistensa kanssa

Kanadalainen metsäekologian professori Suzanne Simard kertoo TED-konferenssissa tutkimuksestaan, jonka mukaan puut vaihtavat keskenään hiilidioksidia juurtensa avulla.

Puut kommunikoivat toistensa kanssa, väittää kanadalainen metsäekologian professori Suzanne Simard. Hänen tekemässään tutkimuksessa selvisi, että puut vaihtavat keskenään hiilidioksidia ja muita ravinteita juurtensa avulla. Simard kertoo havainnoistaan hiljattain pidetyssä kansainvälisessä TED-konferenssissa.

Tutkimuksessa Simard sai selville, että lännendouglaskuusi ja paperikoivu säätelivät hiilidioksidin vaihtoa sen mukaan, mikä puiden tarve kulloinkin oli. Esimerkiksi silloin, kun koivu oli jo tiputtanut lehtensä mutta kuusi vielä kasvoi, kuusi luovutti koivulle enemmän hiilidioksidia.

Simard löysi metsistä myös ”äitipuita”, jotka auttavat ympärillään kasvavia nuorempia taimia. Äitipuut ovat metsän suurimpia puita, jotka suosivat sukulaispuita antamalla niille hiilidioksidia enemmän kuin muille puulajeille. Ne saattavat jopa vähentää omien juurtensa kasvattamista, jotta taimille jäisi tarpeeksi tilaa.

Aiemmin puiden ravinteidenottokyvyn on ajateltu perustuvan sienijuurten symbioosiin. Simardin mukaan sienijuuret ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä ravinteita vaihdetaan maaperässä kilometrien mittaisissa verkostoissa.

METSÄLEHTI