Uudellemaalle ennätysmäärä pyyntilupia valkohäntäpeuran metsästykseen

Myös hirvilupia on myönnetty alueelle aiempaa enemmän. Hirvilupien määrä kasvoi 15 prosentilla ja valkohäntäpeuran 18 prosentilla vuoden takaisesta.

Uudellemaalle on myönnetty ensi syksyksi 5 356 valkohäntäpeuran pyyntilupaa ja 2 254 hirven pyyntilupaa, tiedottaa Suomen riistakeskus. Lisäksi kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 104,5 kappaletta.

Riistaa saa metsästää Uudellamaalla selvästi enemmän kuin viime vuonna. Hirven pyyntilupien määrä kasvoi 15 prosentilla ja valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä 18 prosentilla.

Uudellamaalla on tällä hetkellä kanta-arvioiden mukaan enemmän peuroja kuin koskaan aiemmin. Myös hirvien määrä on lisääntynyt alueella jo muutamana vuotena peräkkäin.

Syksyn hirvilupia on myönnetty alueittain. Etelä-Savoon myönnettiin heinäkuun alussa 3 306 pyyntilupaa, mikä on 79 enemmän kuin viime vuonna. Pohjois-Savoon taas myönnettiin 2 907 lupaa, mikä on noin saman verran kuin edelliselläkin kaudella.

Pohjois-Karjalan hirvilupien määrä laski yli kolmanneksella. Tälle syksylle lupia on myönnetty vain 1 030 kappaletta.

METSÄLEHTI