Tutkimus: Soiden kuivatus vähentää suolintuja, eivät kurjet

Tuoreen tutkimuksen mukaan kurjen runsastuminen ja muiden suolajien väheneminen eivät liity toisiinsa.

Suomen kurkikanta on ollut jo pitkään kasvussa. Sen sijaan muilla suolinnuilla pesimäkannat ovat vähentyneet jo pitkään. Kurjet ovat kaikkiruokaisia, ja ne voivat syödä muun muassa pienempien lintujen munia ja poikasia.

Ei siis ihme, että moni on alkanut epäillä kurjen olevan ainakin osasyynä muiden suolintujen vähenemiseen.

Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus tarkasteli, miten 12 suolintulajin runsaudet ovat muuttuneet suhteessa kurkimääriin vuosina 1987–2014.

”Kurkien runsaudella tai läsnäololla ei havaittu kielteisiä vaikutuksia suolintujen pesimämääriin”, kertoo tutkija Sara Fraixedas Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutista

Tutkimuksen mukaan elinympäristön laadulla on suurin vaikutus lintumääriin. Soiden kuivatus ojituksen tai turvetuotannon kautta vähensi lajien suolintumääriä, kun taas soiden avoimuus, märkyys ja koko kasvattivat niitä.

”Soiden ennallistaminen ja suojelu ovat avainasemassa suolintukantojen turvaamisessa” selventää Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta.

Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston ja Luken yhteistyönä ja siinä hyödynnettiin Luonnontieteellisen keskusmuseo vuosikymmeniä koordinoimia linjalaskentoja. Tulokset julkaistiin kansainvälisessä Journal of Ornithology -tiedesarjassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat