Helpotusta happamien sulfaattimaiden paikallistamiseen

Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelu valjastettiin metsänhoidon vesistöhaittojen ehkäisyyn.

Suomen rannikon happamilla sulfaattimailla maan kaivua edellyttävät metsätaloustoimenpiteet voivat heikentää sekä metsänuudistamisen tulosta että vesistöjen tilaa. Haittojen torjunta edellyttää tämän huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa.

Koska happamia sulfaattimaita esiintyy vain paikoitellen, haittojen ehkäisemiseksi niiden tunnistamisesta ja sijainnista tarvitaan yksityiskohtaista tietoa.

”Metsäkohteilla happamat sulfaattimaat on vaikea tunnistaa maastossa. Riskialueilla metsätaloustoimenpiteet on suunniteltava jo ennakkoon siten, että esiintymisen mahdollisuus huomioidaan”, kertoo erikoistutkija Tiina Maileena Nieminen Luonnonvarakeskuksesta.

Tapion vetämässä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja. Hankkeessa on julkaistu uusi raportti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun hyödyntämisestä happamien sulfaattimaiden paikallistamisessa.

”Metsämailta tarvittaisiin enemmän havaintopisteitä, mutta GTK:n karttapalvelu toimii kuitenkin hyvänä lähtökohtana metsätaloustoimenpiteiden suunnittelulle Suomen rannikkoalueilla”, toteaa vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu Tapiosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat