Uhanalaisuuden arviointi vauhtiin

Vuoden 2019 alussa valmistuva arvio kattaa runsaat 21 000 Suomessa elävää lajia.

Suomen lajien uhanalaisuuden arviointi on käynnistetty. Viidettä kertaa tehtävää arviointia on työstämässä 150 asiantuntijaa. Arviointi kattaa reilut 21 000 Suomessa elävää lajia.

Arvio valmistuu vuoden 2019 alussa. Se on keskeisessä asemassa, kun arvioidaan Suomen onnistumista monimuotoisuuden turvaamisessa. Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.

Arvioinnissa noudatetaan kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeita, joista on tehty ajantasaiset suomenkieliset versiot. Näin varmistetaan, että arvioinnit tehdään yhdenmukaisesti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat