UPM päivittää kasvumallinsa, syynä hyvä metsänhoito

Yhtiö uskoo puun reaalihintojen laskevan, mutta aiemmin ennustettua hitaammin.

UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa käypää arvoa ja tekee pienen oikaisun pitkän aikavälin puun kantohintaennusteeseen. Muutosten vaikutus metsävarojen käypään arvoon on noin 320 miljoonaa euroa.

Päivitetty metsän kasvumalli ennustaa aiempaa suurempia kasvumääriä, mikä selittyy pääasiassa hyvällä ja kestävällä metsänhoidolla.

”Aktiivinen, ajantasainen ja kestävä metsänhoito sekä korkealaatuinen metsänviljelymateriaali ovat vuosien kuluessa vauhdittaneet merkittävästi UPM:n metsien kasvua. Nopeutunut kasvu ja hiilensidonta mahdollistavat hakkuiden lisäämisen kestävästi nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo Pohjois-Euroopan puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander.

UPM arvioi edelleen, että puun reaalihinnat laskevat Suomessa pitkällä aikavälillä. Yhtiö arvioi laskun olevan kuitenkin aiemmin ennustettua hitaampaa.

Suomen metsävarojen käyvän arvon laskennassa käytetty diskonttauskorko ennen veroja säilyy seitsemässä prosentissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa