Näkemykset metsästyksestä muuttuneet myönteisemmiksi

Salametsästyksen hyväksyntä on vähentynyt voimakkaasti.

Suomalaisten käsitys metsästyksestä on kolmessa vuosikymmenessä muuttunut selvästi myönteisemmäksi. Kun vuonna 1986 metsästykseen suhtautui myönteisesti 48 prosenttia suomalaisista, nyt niin tekee 66 prosenttia.

Luvut perustuvat Suomen riistakeskuksen teettämiin kyselyihin. Taloustutkimus on selvittänyt vuodesta 1986 samoilla kysymyksillä suomalaisten metsästyskäsityksiä.

Suurpedot ja erityisesti susi jakavat mielipiteitä. Neljä viidestä uusimman kyselyn vastaajasta oli sitä mieltä, että suurpetokantoja on voitava säädellä metsästyksellä. Luku on pysynyt käytännössä samana koko 2000-luvun.

Puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että pihapiiriin tulleen suurpedon saa tappaa. Vuoden 2013 tulokseen verrattuna salametsästyksen hyväksyntä on vähentynyt voimakkaasti. Enää joka kymmenes hyväksyy oman käden oikeuden.

Kysymykseen, onko Suomessa liikaa susia, oli yhtä paljon näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Riistavaran käyttö mielletään kestäväksi, ja yli kaksi kolmasosaa suomalaisista vastasi, että metsästys ei vaaranna riistaeläinkantoja. Yhtä moni oli sitä mieltä, että metsästäjät noudattavat metsästyksestä annettuja säädöksiä.

Tutkimuksessa selvitettiin ihmisten tärkeimpiä tietolähteitä. Tärkeimpinä pidettiin sukulaisia ja tuttavia, myös TV oli tärkeä. Vain 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole mitään kosketuspintaa metsästykseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset