Väitös: Metsien omistamisen merkitys kasvaa

Metsien omistamiseen liittyvät päätökset voivat olla yhä merkittävämmässä roolissa tulevaisuuden kilpailukykyä määriteltäessä, Helsingin yliopistosta väitellyt Jaana Korhonen arvioi

Tulevaisuudessa arvonlisän kasvattaminen on metsäsektorin kilpailukyvyn kannalta entistä tärkeämpää, tuoreessa väitöskirjassa todetaan. Jaana Korhosen väitöskirjan mukaan arvonlisää voidaan kasvattaa parantamalla laatua ja löytämällä edistyneitä biotalouden ratkaisuja, jotka korvaavat uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön perustuvat tuotteet. Tämä lisää luonnonvarojen strategista merkitystä teollisuuden raaka-ainelähteenä.

”Metsien omistamiseen liittyvät päätökset voivat olla yhä merkittävämmässä roolissa, kun määritellään tulevaisuuden kilpailukykyä huomioiden uhka yhä niukkenevista luonnonvaroista”, Korhonen arvioi.

Tutkimus osoitti eroja eri maanosista tulevien yritysten metsänomistus- tai kontrollistrategioiden välillä. Monet yritykset ovat luopuneet metsänomistuksestaan erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sen sijaan aasialaiset yritykset ovat olleet aktiivisia integroitumaan metsämaahan eri puolilla maailmaa. Korhosen mukaan tämä selittyy alueen omilla vähäisillä resursseilla vastata raaka-aineiden kysyntään.

”Tulevaisuudessa eri sektorien metsänomistamiseen liittyvät strategiset päätökset voivat olla yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä kansainvälisillä markkinoilla, Korhonen korostaa.

Korhosen väitöskirja tarkastettiin viime viikolla Helsingin yliopistossa.

METSÄLEHTI