Väitös: Puun pienpoltto pahin pienhiukkasten päästölähde

Väitöstyön mukaan pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa.

Puun pienpoltto on noussut merkittävimmäksi pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjen lähteeksi Suomessa, ilmenee tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Mikko Savolahden väitöstyön mukaan pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi pienpoltto kiihdyttää osaltaan ilmastonmuutosta.

Pientalon lämmittäminen varaavalla takalla tai pelleteillä osoittautui tutkimuksessa 25 vuoden jaksolla selkeästi kaukolämpöä, sähkölämmitystä ja maalämpöä huonommaksi vaihtoehdoksi ilmaston kannalta.

Puunpoltolla on Suomessa vahvat perinteet. Savunhajua pidetään luonnollisena ja kodikkaana. Puun pienpoltto mielletään usein talojen ekologiseksi lämmitysmuodoksi.

”Muilla sektoreilla ilmansaasteiden päästöjä on onnistuttu vähentämään tehokkaasti lainsäädännöllä. Siksi puun pienpoltto on noussut merkittävimmäksi hiukkasmaisten päästöjen lähteeksi. Viime vuosikymmeninä puunpolton suosio on vielä entisestään kasvanut”, Savolahti kertoo.

Savolahti väittelee Aalto-yliopistossa ensi viikon perjantaina.

Kommentit (1)

  1. Niin laskelma kuolleisuudesta on melko teoreettinen, aikanaan 2010 laskettiin, että pienhiukkaset aiheuttavat yhteensä 1800 ennenaikaista kuolemaa. Käytetty annos-vastesuhde (Pope et al) ei ole pätävä pienillä pitoisuuksilla <10 ug/m3. Lisäksi samassa amerikkalaisessa tutkimuksessa pienhiukkaset eivät näyttäneet lisäävän korkeasti koulutettujen ennenaikaista kuolleisuutta ollenkaan. Tämä viittaa siihen, että on olemassa muita sotkevia tekijöitä. Vai onko Sykessä tehty uusi epidemiologinen tutkimus ?

Luonto Luonto