Hirviä hieman viimevuotista vähemmän

Suomen hirvikannan koko syksyn jahdin jälkeen oli noin 87 200 hirveä.

Suomen hirvikannan koko syksyn jahdin jälkeen oli noin 87 200 hirveä, Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 8,5 prosenttia.

Suurimmat hirvitiheydet, neljä tai useampia hirviä tuhannella hehtaarilla, olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella. Pienimmät hirvitiheydet, kolme tai vähemmän hirveä tuhannella hehtaarilla, olivat Lapissa.

Lapin eteläpuolella hirvitiheydet vaihtelivat pääosin välillä 2,5–3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Vasatuotto nousi monilla alueilla Pohjois-Suomessa, mutta laski monilla alueilla Etelä-Suomessa. Alueet, joilla oli korkeintaan 1,5 lehmää sonnia kohden, olivat pääosin Lounais- ja Etelä-Suomessa, itäisimmässä Suomessa ja Lapissa.

Suomen hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain käyttäen Oma riista -palvelussa ja hirvitietokorteilla syksyn hirvijahdin aikana ilmoitettua tietoa. Kannanarvio on tehty Luonnonvarakeskuksen kannanarviomallilla.

Kommentit (1)

 1. Planter

  Voisiko Metsälehti jotenkin muokata näiden uutisten otsikoita?
  Vuosi sitten hirvikannaksi ilmoitettiin 86 500, nyt 87 500. Joku voi ajatella, että hirvet vähenevät, kun otsikossa lukee, että niitä on vähemmän.

  Uutisoinnista saa käsityksen, että niitä on noin vähän ja määrä vähenee, vaikka niitä on paljon enemmän ja määrä lisääntyy.

  Kyse on siitä, että 2018 niitä olikin noin 95 000 ja ensi vuonna taas huomaamme, että 2019 niitä olikin yli 95 000.

  *******************************************’

  1.3.2019 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
  Luonnonvarakeskus arvioinut hirvikannan koon

  Luonnonvarakeskuksen tuottaman hirvikannan arvion mukaan hirvikannan koko syksyn 2018 jahdin jälkeen oli noin 86500 hirveä (95 % luottamusväli 74500 – 99000 hirveä).

Luonto Luonto

Blogit ja Kolumnit

Kuvat