Vedet takaisin kuivuneille soille – uusi kartta-aineisto avuksi

Suomessa on satoja tuhansia hehtaareita kuivuneita soita, joille olisi mahdollista johtaa vesiä ojitusalueilta.

Suomen metsäkeskus on julkaissut kartta-aineiston, josta voi löytää vesien palautukseen sopivia suokohteita. Aineistossa näkyvät kitu- ja joutomaan suot, joille voisi johtaa valumavesiä ojitetuista suometsistä. Näin metsätalouden ravinnekuormitus vesistöihin vähenee ja suoluonnon tila paranee.

”Kartalle on merkitty alueita, joilta vesien palauttaminen kuivuneille soille voisi olla mahdollista. Tiedot ovat suuntaa antavia ja ne helpottavat vesien palautusten suunnittelua ja kohteiden kartoitusta”, kertoo kehittämisasiantuntija Mika Masalin Suomen metsäkeskuksesta.

Kartta-aineisto on julkaistu osana Suometsänhoidon paikkatietoaineistoja. Karttapalvelun lisäksi aineisto on julkaistu rajapintana, jolloin eri toimijat voivat hyödyntää sitä myös omissa järjestelmissään.

”Vesien palautus tarkoittaa sitä, että ojitetun alueen valumavesiä johdetaan kuivuneille soille. Suo suodattaa ja vähentää vesistöihin päätyvää kiintoaineiden ja ravinteiden määrää. Tämä on pitkälti huoltovapaa ja kustannustehokas ratkaisu vesiensuojeluun”, kertoo asiantuntija Jani Antila Tapio Oy:stä.

Suomessa on satoja tuhansia hehtaareita sellaisia kuivuneita soita, joille olisi mahdollista johtaa vesiä ojitusalueilta. Erityisesti kuivuneet aapasuot, joita on paljon etenkin Pohjois-Suomessa, hyötyisivät vesien palautuksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat