WWF: Hallituksen bioenergiatavoitteet mahdottomia

Ympäristöjärjestön mukaan hallituksen tavoitteet öljyn käytön puolittamiseksi ja kivihiilen käytön lopettamiseksi vaatisivat yli 30 miljoonaa kuutiota puuta, mikäli tavoitteisiin pyrittäisiin bioenergialla.

Hallituksen bioenergiatavoitteet ovat epärealistisia, ympäristöjärjestö WWF arvioi. Järjestön mukaan hallituksen sinänsä ansiokkaat tavoitteet öljyn käytön puolittamiseksi ja kivihiilen käytön lopettamiseksi vaatisivat yli 30 miljoonaa kuutiota puuta, mikäli tavoitteisiin pyrittäisiin bioenergialla.

”Yhtälö on mahdoton”, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula toteaa.

Nikula korostaa, että jo kaavaillut 15 miljoonan kuution lisähakkuut ovat tuhoisat luonnon monimuotoisuudelle. Nykyisillä hakkuumäärillä metsätalouden ekologista kestävyyttä olisi sen sijaan mahdollista lisätä, se kuitenkin vaatii lisää suojelualueita sekä parempia metsätalouden käytäntöjä, muun muassa FSC-sertifiointia.

Hallituksen energiatavoitteet tulisi toteuttaa jollakin muulla tavalla kuin puuta polttamalla. Mahdollisia konsteja ovat esimerkiksi sähköistäminen, rakennusten energiatehokkuus ja aurinkolämpö. Puu pitäisi ensisijaisesti käyttää metsäteollisuuden tuotteisiin – paperiin, selluun, puutavaraan ja uusiin puujalosteisiin.

”Puuta voi hakata ekologisesti kestävästi vain rajallisen määrän. Mitä enemmän puuta laitetaan polttouuneihin ja biopolttoaineena auton moottoreihin, sitä vähemmän sitä jää jalostettavaksi metsäteollisuudelle”, Nikula sanoo.

Lisäksi hän varoittaa voimakkaasti bioenergiaan nojautuvan politiikan riskeistä. Uhkana on EU:n ja kansainvälisen ilmastopolitiikan poikima sääntely.

METSÄLEHTI