Sellun hinnan lasku näkyi Metsä Groupin tuloksessa

Metsäyhtiölle kertyi alkuvuonna liiketulosta ilman kertaeriä 109 miljoonaa euroa, mikä on liki 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Metsä Groupin tulos heikkeni alkuvuonna. Tammi-maaliskuussa liiketulosta ilman kertaeriä kertyi 109 miljoonaa euroa, mikä on liki 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto laski 1,15 miljardiin euroon.

Yhtiön mukaan tulokseen vaikuttivat sellun hieman alentunut hinta sekä Metsä Boardin Husumin tehtaan uuden taivekartonkikoneen käyntiinlähtövaihe. Pitkäkuituisen sellun markkinahinta laski keskimäärin kolme prosenttia ja lyhytkuituisen viisi prosenttia.

Jordanin mukaan olennaista talouden kasvun vauhdittumista ei ole näkyvissä. Sahatavaran markkinatasapainon ja myyntihintojen odotetaan kuitenkin paranevan. LVL-puutuotteissa kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta vanereissa kilpailu jatkuu kireänä.

Yhtiön mukaan sellun kysyntä on pysynyt vakaana, eikä merkkejä merkittävistä muutoksista markkinoilla ole näkyvissä. Myös kartongin kysynnän ennakoidaan pysyvän vakaana, tosin yhtiön toimitusten odotetaan huhti-kesäkuussa vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 4

Äänekosken tehtaan rakentaminen etenee aikataulussa. Puunhankinta vuonna 2017 käynnistyvälle tehtaalle on jo alkanut.

Puukaupassa kysyntä kohdistuu nyt sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Sähköisen kaupan osuus yhtiön puukaupoista on kasvanut.

”Alkuvuonna yksityismetsistä hankkimastamme puusta jo lähes 20 prosenttia ostettiin sähköisesti”, yhtiön pääjohtaja Kari Jordan totesi.

METSÄLEHTI