WWF:n kysely: 70 prosenttia suomalaisista kannattaa EU:n ennallistamisasetusta

EU:n ennallistamisasetus on ollut umpikujassa maaliskuusta lähtien.

WWF:n ja kolmen muun järjestön toukokuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa ennallistamisasetusta vastustavien maiden kansalaisista kannattaa asetuksen hyväksymistä. Ennallistamisasetusta EU:n jäsenmaista vastustavat Suomi, Hollanti, Unkari, Italia, Puola ja Ruotsi.

Kyselytutkimuksen väittämä oli ”EU:ssa keskustellaan parhaillaan laista, jonka velvoittamana jäsenvaltioiden olisi palautettava osa menettämästämme luonnosta ennalleen. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että tämä laki olisi hyväksyttävä?” Vahvasti samaa mieltä oli 30 prosenttia ja samaa mieltä 40 prosenttia vastaajista. Vastanneista 10 prosenttia oli eri mieltä.

Tutkimukseen vastasi kaikista osallistuvista maista yhteensä 6 190 henkilöä. Suurin ennallistamisasetuksen kannatus oli kyselyn mukaan Italiassa, jossa sitä tuki 85 prosenttia vastanneista.

”Nämä tulokset osoittavat, että Suomi ja muut asetusta vastustavat maat eivät huomioi kansalaistensa huolta luonnosta”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

EU:n ennallistamisasetus on ollut umpikujassa maaliskuusta lähtien, jolloin Unkari kääntyi vastustamaan sitä. Parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä asetukselle, joten läpimeno vaatii jäsenmaiden ministereistä koostuvan ympäristöneuvoston kuittauksen.

”Lukujen pitäisi olla herätys hallituksille, jotka yrittävät torpata äärimmäisen tärkeän ja kansalaisten tukeman asetuksen hyväksymisen”, Mai Suominen sanoo tiedotteessa.

EU:n ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoitteena on parantaa heikentynyttä luontoa. Asetuksen mukaan EU:n jäsenmaiden on vuoteen 2030 mennessä tehtävä ennallistamistoimia vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista sekä 30 prosentilla huonontuneista luontotyypeistä. Vuoteen 2050 mennessä huonontuneista luontotyypeistä on ennallistettava 90 prosenttia. Asetuksessa on myös tavoitteita ojitettujen turvemaiden ennallistamiselle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.