Kantorahatuloissa kolmen miljardin euron raja rikki viime vuonna

Kasvun taustalla on kuitupuun ja energiapuun hintojen nousu.

Bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna 3,1 miljardiin euroon, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo. Se on 200 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna, ja kolmen miljardin euron rajapyykki ylittyi nyt ensimmäistä kertaa. Reaalisesti tulot nousivat edellisvuodesta kaksi prosenttia.

Kasvun taustalla on kuitupuun ja energiapuun hintojen nousu. Kuitupuun hinnat nousivat pystykaupoilla reaalisesti 18–23 prosenttia, energiapuun hinnat kohosivat jopa 1,7-kertaisiksi. Havutukkien reaalihinnat sen sijaan laskivat edellisvuodesta hieman.

Myös hakkuut olivat pääosin laskussa. Tukkien hakkumäärä kutistui neljä prosenttia ja kuitupuun viisi prosenttia. Sen sijaan energiapuu korjuu lisääntyi kahdeksan prosenttia.

Prosentin nousu

Kantorahatuloista 84 prosenttia eli 2,6 miljardia euroa tuli yksityismetsistä. Yksityisten metsänomistajien kantorahatulot nousivat reaalisesti prosentin.

Valtion ja metsäteollisuuden metsien osuus kantorahatuloista nousi 11 prosenttia 500 miljoonaan euroon.

Luken mukaan eniten tuloja tuli tuttuun tapaan tukkipuusta, 65 prosenttia. Siinä oli kuitenkin laskua viisi prosenttiyksikköä. Vastaavasti kuitupuun osuus tuloista ja nousi kolmella prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin ja energiapuun kahdella prosenttiyksiköllä seitsemään prosenttiin.

Puukauppa Puukauppa