Yhden geenin muuttaminen lisää huimasti puunrunkojen kasvua

Kasvihormoneihin vaikuttava geenimuutos kasvatti tutkimuksessa hybridihaaparunkojen kuivapainoa jopa 80 prosenttia.

Helsingin ja Cambridgen yliopistoissa toimiva tutkimusryhmä on saanut aikaan huiman lisäkasvun puunrungoissa muuttamalla vain yhtä geeniä puiden perimässä. Kasvihormoneihin vaikuttava geenimuutos kasvatti tutkimuksen kohteena olleiden hybridihaaparunkojen kuivapainoa jopa 80 prosenttia.

Tutkimusryhmä tuotti siirtogeenisiä hybridihaapoja, joissa kasvihormoni sytokiniinin määrä oli normaalia suurempi. Puiden jälsi eli vyöhyke, jossa solut jakaantuvat, tuotti paljon enemmän uusia puusoluja kuin tavallisissa hybridihaavoissa. Sytokiniinin määrän kasvu lisäsi myös toisen merkittävän kasvihormonin, auksiinin, määrää.

Tutkimus jatkuu siirtogeenisten ja tavallisten puiden vertailulla. Vertailutietoa voidaan käyttää puunjalostuksessa, jonka avulla saatamme saada aikaan paremmin tuottavia metsiä, kertoo väitöskirjaa valmisteleva Juha Immanen Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutista.

METSÄLEHTI