Yksityisteiden kunnostamiseen 30 miljoonaa euroa lisärahaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut perusväylänpidon lisärahoituksen kohteet.

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut perusväylänpidon lisärahoituksen kohteet. Vuosille 2017-2019 on osoitettu lisärahoitusta yhteensä 364 miljoonaa euroa, lisäraha täydentää hallituksen helmikuussa julkaisemaa 600 miljoonan euron korjausvelkaohjelmaa.

Nyt päätetystä lisärahoituksesta maanteille menee 163 miljoonaa euroa, rautateille 101 miljoonaa euroa ja kaupunkien kasvun tukemiseen 70 miljoonaa euroa. Yksityisteiden parantamiseen on luvassa 30 miljoonaa euroa, sillä pyritään parantamaan muun muassa puunkuljetusten kuljetusketjuja ja turvallisuutta.

Maanteiden rahoituksessa suurimmat potit – runsaat 30 miljoonaa euroa – osuvat Pohjois-Savoon ja Uudellemaalle.

Rahoituskohteiden valinnassa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun, työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemista sekä liikenneturvallisuuden parantamista. Kohteet on valittu Liikenneviraston ja ely-keskusten aineistojen perusteella.

METSÄLEHTI