Yle: Vanhan metsän kriteerit täyttäviä metsiä Etelä-Suomesta tuskin löytyy

Yle sai kriteeriluonnoksen käsiinsä tietopyynnöllä.

Vanhat metsät saatetaan määritellä niin tiukoin kriteerein, että Etelä-Suomen metsistä ei löytyisi niiden perusteella lähes lainkaan uutta suojeltavaa, Yle kertoo. Kriteereitä on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä sekä ympäristöministeriössä.

Yle pyysi ekologian yliopistolehtori Panu Halmetta Jyväskylän yliopistosta arvioimaan luonnosta. Halmeen mukaan luonnokseen kirjattujen kriteerien sisään mahtuvaa metsää löytyy lähinnä Lapista, Etelä-Suomesta ei tule suojeluun tulisi juuri mitään.

Yle sai viimeisen kriteeriluonnoksen ympäristöministeriöstä julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä. Luonnoksesta käy ilmi, että ministeriöiden kesken on ollut erilaisia näkemyksiä kriteereistä.

Esimerkiksi ympäristöministeriö esittää, että vanhan havumetsän ikäraja olisi 120 vuotta Etelä- ja Keski-Suomessa ja pohjoisessa 140–160 vuotta. Maa- ja metsätalousministeriö taas suojelisi etelässä 140–160-vuotiasta ja pohjoisessa 160–200-vuotiasta havumetsää. Myös lahopuun suhteen ministeriöt ovat eri linjoilla.

Eroista huolimatta molempien ministeriöiden asettamat ikärajat ja kuolleen puun määrää koskevat vaatimukset tarkoittavat, että kriteerit täyttävää metsää löytyy Etelä-Suomesta todennäköisesti vain muutamia kymmeniä hehtaareja, Halme arvioi.

Luonto Luonto

Kuvat