Finsilvan Hakkarainen: Luontopääomalle tarvitaan markkinat

Sääntely on tehoton ja kallis tapa luontopääoman vaalimiseen, Juha Hakkarainen arvioi.

Juha Hakkaraisen mukaan luontopääomaa voidaan ylläpitää ja tuottaa nykyistä tehokkaammin, jos sille luodaan taloudellisia kannustimia markkinoiden avulla. (Kuva: Finsilva)
Juha Hakkaraisen mukaan luontopääomaa voidaan ylläpitää ja tuottaa nykyistä tehokkaammin, jos sille luodaan taloudellisia kannustimia markkinoiden avulla. (Kuva: Finsilva)

Luontopääoman eli luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden ylläpito ja kehittäminen ovat aikamme tärkeimpiä tehtäviä, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen arvioi. Finsilva on Suomen suurimpia metsänomistajia.

Toistaiseksi luontopääomasta on huolehdittu sääntelyn avulla. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

”Yksistään se on tehoton, riittämätön ja kallis tapa vaikuttaa luontopääomaan. Se ei kannusta tekemään investointeja, joita luontopääoman aktiivinen tuottaminen vaatii. Ja juuri aktiivisuutta me tarvitsemme, jotta voimme pysäyttää luontokadon ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta”, Hakkarainen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tarvitaan luontopääoman systemaattista mittausta, sen arvotusta ja vielä markkinoita. Finsilvassa on kehitetty markkinamallia luontopääomalle: siinä jokaisella osa-alueella on markkinoiden kautta määrittyvä hinta.

Jos esimerkiksi metsäpalstan kyvylle sitoa hiiltä olisi olemassa markkinat ja hinta, se antaisi metsänomistajalle mahdollisuuden saada tuottoa myymällä hiilinielu kompensointia tarvitsevalle yritykselle tai vaikka valtiolle. Tai metsänomistaja voisi saada suuremman hinnan sellaisesta puuraaka-aineesta, jonka korjuun ja metsänhoidon yhteydessä on tehty monimuotoisuutta lisääviä toimenpiteitä.

”Raha tähän tulisi markkinoilta, kun kuluttaja voisi valita sen puupohjaisen tuotteen, joka tukee luontopääomaa”, Hakkarainen kertoo.

Jos kaikilla luontopääoman tuotteilla ja palveluilla on markkinat ja hinta, syntyy metsänomistajille taloudellisia kannustimia ohjata toimintaansa luontopääoman tuottamiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto