Energiapuusavottaan kaivurilla

Poukkoileva energiapuun kysyntä osoittaa kasvun merkkejä. Yrittäjälle se tietää jälleen kalustoratkaisujen pohtimista.

Etenkin turpeesta luopuminen vauhdittaa juuri nyt monien lämpövoimaloiden puun käyttöä.

Koneyrittäjän näkökulmasta energiapuun korjuu on haastava laji: suuri määrä pieniä runkoja pitäisi korjata siististi, mutta tehokkaasti.

Metsälehden vlogistinakin toiminut Metsäkuution yrittäjä Antti Toljander hakee uutta puhtia energiapuusavotoille 15 tonnia painavalla tela-alustaisella kaivinkoneella, joka on varustettu TMK-energiapuukouralla.

”Hakkuukoneeseen verrattuna kaivinkoneella ja joukkokäsittelykouralla on mahdollista päästä parempaan työjälkeen”, Toljander kuvailee.

Yhdistelmän etuna on, että poistettavat rungot voidaan kerätä kouralla uran varteen pystyasennossa. Näin runkoja ei tarvitse kaataa kasvatettavien puiden väleihin eikä vetää kouran läpi, mikä vähentää korjuuvaurioiden riskiä.

”Kouralla on myös helppoa katkoa runko tarvittaessa latvasta alkaen pätkä kerrallaan.”

Kohdevalinta ratkaisee kannattavuuden

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja Tiina Riihiahon mukaan energiapuulle on nyt erittäin hyvä kysyntä Keski-Suomessa.

”Kohteilla, joilla esimerkiksi taimikonhoito on jäänyt tekemättä, voi energiapuunkorjuu tuottaa metsänomistajalle paremman tuloksen verrattuna siihen, että kohteelta korjattaisiin vain kuitupuuta.”

Vaikka karsimattoman energiarangan kantohinta on vain muutamia euroja, metsänomistajan tiliä parantaa energiapuun suurempi kertymä. Riukuuntuneesta metsästä voi energiapuuna kertyä kuutioita jopa toista sataa, kun kuitupuukertymä jäisi tästä noin puoleen.

”Kannattavuuden suhteen oikea kohdevalinta on erittäin tärkeää. Liian pienistä taimikoista ei energiapuuta kannata konekalustolla lähteä korjaamaan”, Toljander painottaa.

Energiapuuleimikkokin edellyttää usein kevyttä ennakkoraivausta. Raivauksesta aiheutuu metsänomistajalle kuluja, mutta käytännössä se kuittaantuu usein kemeratuella.

Katso video Youtubesta

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit