”Korjuujälkeä ilkiää kehua”

(Kuvaaja: Sami Karppinen)

Alajärvellä koneyrittäjä Eemeli Puolivälin työtä seuraa tyytyväinen metsänomistajan edustaja Erkki Koivisto.

”Tämä metsä on poikani omistuksessa, mutta tulin vähän raivaamaan alikasvosta. Minä harvoin kehun, mutta nyt kyllä korjuujälkeä ilkiää kehua”, Koivisto tuumaa.

Kesäharvennusleimikon myynnin Suomenselän metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulle ratkaisikin se, että metsänomistaja tiesi saavansa leimikolleen hyvää jälkeä tekevän yrittäjän.

Harvennusleimikolta puuta lähtee moneen osoitteeseen. Havutukit matkaavat EPM Metsälle Lapualle, pikkutukit Kohiwoodille Soiniin, havukuitupuut Stora Ensolle, koivukuitupuu UPM:lle Pietarsaareen ja latvoista tehty energiaranka Alvalle Jyväskylään.

”Korjuupalvelumme korjaa vuosittain noin 50 000 kuutiota puuta. Hankimme pelkästään harvennusleimikoita, päätehakkuilla emme ole mukana”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Alanen.

Puukauppa on käynyt Suomenselän alueella tänä vuonna vahvasti, mutta erittäin tukkivetoisesti.

”Harvennustarpeitakin metsissä olisi paljon. Talviharvennuskohteet ovat jokavuotinen tulppa”, Alanen kertoo.

Hänen mukaansa ostajilla on edelleen tarvetta puulle myös tälle syksylle, joten kesä- ja kelirikkoleimikoille on kysyntää.

Poiminta hintatilastosta:

Viime vuonna viikolla 25 Etelä-Pohjanmaalla maksettiin harvennus-hakkuun mäntytukista keskimäärin

45,7 €. Tänä vuonna hinta oli vastaavana ajankohtana 52,01 €.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa