Saha käyntiin | Haussa sopiva leikkuukapasiteetti

Metsälehti Makasiinin uuden sahasarjan ensimmäisessä osassa pohditaan sahan valintaa.

Mieti sahavalinnassa hinnan lisäksi näitä: kuutiotilavuus ja teholuokka, osien kestävyys Suomen olosuhteissa, toimintavarmuus ja käynnistyksen helppous, sahan paino. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Uusi sahasarjamme ilmestyy oivalliseen aikaan. Viimeistään nyt, vuonna 2021, sahakauppaan astuvan kannattaa kysyä itseltään: akkusaha vai bensasaha.

Näin siis, jos kyse on moottorisahoista. Raivaussahoissa bensakäyttöisillä polttomoottoreilla on vielä selvä etumatka, mutta sielläkin on nähtävissä mielenkiintoista kehitystä (Metsälehti 9.4.2020).

Sahan käyttövoima ei kuitenkaan ole ainut ratkaiseva tekijä, vaan sahaa ostaessa on mietittävä myös muutamia muita peruskysymyksiä.

Mistä huolto ja varaosat?

Moottorisahamerkkejä ja -malleja on olemassa niin paljon, että internetiä selaileva sahanostaja eksyy helposti runsaan tarjonnan keskellä.

Sahamarkkinoilla on kaksi tunnettua sahavalmistajaa, jotka tekevät moottorisahoja niin vapaa-ajan mökkisahureille kuin ammattimetsureille: Stihl ja Husqvarna. Näiden kahden rinnalle nostetaan usein japanilainen Echo. Laajempaa moottorisahamallistoa tarjoaa myös esimerkiksi Makita.

Tässä kohtaa tullaan ensimmäiseen sahanostoa koskevaan oleelliseen valintatilanteeseen. Stihlin ja Husqvarnan sahoja ei myydä yleisimmissä rautakauppaketjuissa vaan pienkoneliikkeissä. Metsän sijaintipaikkakunnalta löytyvää paikallista pienkoneliikettä ei siis kannata syrjiä sahaostoksissa.

Polttomoottoreilla toimivat moottori- ja raivaussahat tarvitsevat säännöllisesti varaosia ja huoltoa. Sahamerkin valinnassa ratkaisevaa voi olla se, mitä sahamerkkiä lähin kunnollisia huolto- ja varaosapalveluita tarjoava pienkonekauppias edustaa.

Vaikka Echon ja Makitan kaltaiset sahamerkit voivat pärjätä sahatesteissä tasavertaisesti Stihlin ja Husqvarnan kanssa, hajanaisempi jälleenmyyntiverkosto voi haitata kyseisten sahojen huoltoa.

Puiden koko oleellista

Sahaa ostaessa on arvioitava sahan käyttöä, eli millaisia puita on tarkoitus pätkiä ja kuinka paljon. Tyypillisesti metsänomistaja hankkii moottorisahan polttopuiden sahailuun ja satunnaisiin pihapuiden kaateluihin tai myrskypuiden katkontaan.

Esimerkiksi Stihl jakaa omat moottorisahamallinsa seuraaviin kategorioihin: sahat yleiskäyttöön, sahat isännille (tämä tarkoittanee metsänomistajille, sillä sahoja myydään kai yhtä lailla myös emännille) ja sahat ammattikäyttöön. Näistä kategorioista löytyy merkkiesimerkkejä, joihin tutustumalla saa tuntumaa sahavalikoimaan ja sahojen ominaisuuksiin.

Huomiota kannattaa kiinnittää sahan kuutiotilavuuteen ja teholuokkaan. Metsänomistajan yleiskäyttöön sopivat sahat ovat 40–50-kuutioisia.

Tehoissa mitattuna kyse on noin 1,8–3 kilowatin sahoista. Aluksi hintavertailuun kannattaa siis poimia kyseisen mittaluokan sahoja. Valintaa voi toki laajentaa myös kevyesti käsiteltäviin, 30-kuutioisiin ja noin 1,5 kilowatin sahoihin, jos tietää, että 99 prosenttia sahailusta tulee olemaan alle 15 senttiä paksua polttopuurankaa.

Parilla sadalla eurolla voi saada kelvollisen mökkisahan polttopuiden sahaukseen ja satunnaiseen puunkaatoon. Lompakosta pari satasta lisää tiskiin, ja 400–500 euron tuntumassa pääsee kiinni sahamalleihin, joilla onnistuu pienimuotoinen savotointi eli puiden sujuva katkonta ja karsinta metsässä.

Tehokkaiden ja nopeasti kiihtyvien ammattisahojen luokka alkaa vajaasta tuhannesta eurosta ylöspäin, tosin laatumerkkienkin ammattisahamalleja voi tarjouksista löytyä esimerkiksi noin 700 eurolla.

Temppuileva kone järsii hermot

Sahakaupoilla kannattaa muistaa, että Stihlin, Husqvarnan ja Echon maineelle paremman luokan sahoina on syynsä. Usein syy on se, että kyseiset merkit kestävät parhaiten Suomen olosuhteita, kuten sahaamista metsässä, jossa lumi pöllyää.

Kestävyyden lisäksi halvemman luokan sahamalleissa on suurempi riski sahan temppuiluun eli käyntihäiriöihin. Jos metsästä pitäisi saada pois viisi polttopuurunkoa ja saha sammuilee ja yskii jo toisen rungon kohdalla, vitsit ovat vähissä.

Toimintavarmuuden lisäksi kannattaa ottaa huomioon myös sahan paino ja käynnistys. Kannattaa kysellä puolipuristinta tai muuta käynnistystä helpottavaa ominaisuutta, vaikka siitä lisähintaa tulisikin.

Yksi vai kaksi sahaa?

Jos tarkoituksena on sahailla vain polttopuurankoja, sahavertailun voi aloittaa esimerkiksi Stihl 194 -mallista. Jos katkontapinoon haluaa mukaan vähän isompaa pölliä, halvempien sahamerkkien malleja voi vertailla Husqvarna 440 tai Stihl 231 -sahoihin.

Jos haluaa kaataa ja pätkiä kuitupuukokoista runkoa tai paksumpaa, aloitusvalinta sahavertailuun voi olla Husqvarnan 543 tai 545 tai Stihlin 241 tai 271. Aloitusvalinnoista kannattaa puhua siksi, että sitä mukaa, kun sahausinto kasvaa, metsätyövälinenurkkaukseen saattaa ilmestyä toinenkin moottorisaha.

Kahden eri teholuokan sahan omistaminen ei ole huono idea. Toinen saha voi olla kevyt ja kätevä kuitupuukokoisen rungon kaataja, oksien karsia ja polttopuurankojen pätkiä. Toinen tehokkaampi ja isommalla laipalla varustettu saha otetaan esiin siinä vaiheessa, kun on kaadettava paksumpia puita tai pätkittävä kovan puuaineksen lehtipuita.

Sarjan seuraavassa osassa tarkastellaan akkusahoja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit