Isot metsävarat, isot tuhoriskit

Näin kevään metsätyökauden korvalla metsänomistaja voi saada lohdutusta ahdistavaan ilmastokeskusteluun perusasioiden tekemisestä.

”Kun uudistetaan avohakkuin, metsänuudistus tehdään heti ja käytetään jalostettua taimimateriaalia, jolla lisätään puuston kasvua ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Oikea puulaji oikealla kasvupaikalle ja taimikonhoidolla paraskasvuisimmat ja -laatuisimmat puut jatkoon, luettelee metsänhoitotieteen professori ja ilmastopaneelin jäsen Heli Peltola.

Hiilensidonnan näkökulmasta puusto kannattaa jättää harvennushakkuissa niin tiheäksi kuin suositukset sallivat. Ravinnepäästöjen riskit huomioiva metsänlannoitus on myös taloudellisesti kannattava ilmastoteko. Tosin pohjoisessa metsää ei kannata lumituhoriskin suuruuden vuoksi lannoittaa yli 200 metrin korkeudessa.

Peltolan mukaan ilmastokeskustelussa ja metsien hiilinielun kasvattamisessa pitää muistaa, että mitä isommat ovat metsävarat, sitä isommat ovat metsien tuhoriskit.

”Se pistää tutkijan silmään, että ilmastokeskustelussa kukin katsoo omaa näkökantaansa, eikä nähdä kokonaisuutta. Ilmastonmuutoksen hillinnässä metsiä pitää sekä hakata että säästää.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito