Metsäkeskuksen inventoinnit: ”Jokainen työpäivä on erilainen”

Metsäkeskus inventoi tänä kesänä yli neljä miljoonaa hehtaaria metsää.

Lauri Ojala ja Emilia Skog inventoivat yhdessä työpäivässä kolme puukarttaa.  (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Lauri Ojala ja Emilia Skog inventoivat yhdessä työpäivässä kolme puukarttaa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Korkea gps-laite pystytetään metsään. Pienempiä paikannuslaitteita ripustetaan koealan puihin ja digitaaliset mittasakset piippaavat. Näin lähtee liikkeelle puukarttainventointi, jossa koealan jokainen puu mitataan ja sen sijainti tallennetaan.

Koealamittaukset metsässä ovat osa Suomen metsäkeskuksen inventointeja, joilla tuotetaan avointa metsävaratietoa. Maastomittausten lisäksi inventointiin kuuluu lentokoneesta tehtävä laserkeilaus ja ilmakuvaus.

Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Emilia Skogon inventoimassa ensimmäistä kertaa. Työpari Lauri Ojalalla on kokemusta kenttämittauksista jo lähes kymmeneltä vuodelta.

”Tämä on mukavaa hommaa. Jokainen päivä on erilainen, koska kohteet ovat aina erilaisia”, Ojala kertoo.

Skogin ja Ojalan mittaukset ovat sujuneet hyvin. He ovat vielä (kesäkuun alussa) välttyneet kovilta sateilta, mutta hellettä on riittänyt.

Tarkinta tietoa kasvatusmetsistä

Metsävaratiedon keruu kehittyy jatkuvasti. Laserkeilaamalla saadaan kolmiulotteista tietoa puuston rakenteesta, kasvillisuudesta ja maanpinnasta. Ilmakuvien avulla voidaan tunnistaa puulajeja. Nämä saadaan yhdistettyä koealaan tarkasti, kun puukartassa on gps-sijainti jokaiselle koealan puulle.

Paras inventointitarkkuus on hoidetuilla kasvatusmetsillä ja uudistuskypsillä kohteilla. Kaukokartoitusinventoinnin tarkkuus on heikompaa taimikoissa ja epätasaisissa hoitamattomissa metsissä.

Uutena inventoinnin lähteenä ovat hakkuukoneiden tallentamat tiedot. Tällaista informaatiota muun muassa hakkuuajankohdista ja -tavoista on saatavilla jo satojen tuhansien hehtaarien alalta.

Metsäkeskuksen inventointi tuottaa monipuolista informaatiota Suomen puustosta. Sen perusteella metsänomistajat voivat muun muassa suunnitella hakkuita ja metsänhoitotöitä.

Yhdellä kohteella on paljon mitattavaa. Skog ja Ojala ehtivät yleensä tehdä päivässä kolme puukarttaa. Ojalan mukaan hyttysiä on ollut niin paljon, ettei lounastauoille ole kehdannut pitkäksi aikaa pysähtyä.

”Yhtenä päivänä mäyrä käveli suoraan kohti. Se ei ollut ollenkaan huomannut minua”, kertoo Skog.

Tämän vuoden inventointitiedot valmistuvat ensi vuonna, jolloin metsänomistaja voi nähdä ne metsään.fi-palvelusta.

Suomen metsäkeskukseninventoinnit

  • Metsää inventoidaan 23 uudella alueella.
  • Tietoa kerätään maastomittauksilla, laserkeilauksella, ilmakuvauksella sekä hakkuukoneiden kautta.
  • Tänä vuonna inventoidaan 4,4 miljoonan hehtaarin metsäalueella.
  • Metsävaratieto on kaikille avointa.
  • Metsänomistaja voi nähdä 2025 valmistuvat tiedot metsään.fi-palvelusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut