Kuukauden puukauppa | Koivuleimikko meni pikakorjuuseen

Eläkkeellä oleva metsäammattilainen huomasi tutun urakoitsijan koneet oman metsänsä naapurissa Savo-Karjalassa. Siellä korjattiin puuta Etelä-Suomessa vaneria tuottavan konsernin lukuun.

Metsänomistaja otti yhteyttä firman puunostajaan ja tarjosi poimintahakkuuta varttuneeseen koivu-mäntymetsäänsä. Ajatus oli välttää hakkuun aiheuttamaa liiallista maiseman muutosta ja kerätä arvokkaat koivun tyvitukit talteen ennen kuin ne alkavat lahota. Mäntyjä poistettiin vain ajourilta.

Tämä sopi ostajayhtiölle, koska hyvän vanerin kysynnän ansiosta koivutukkeja tarvitaan runsaasti. Kaupat tehtiin elokuun alussa.

Ennalta puumääräksi arvioitiin 150 kuutiota. Hakkuussa kertymä kuitenkin kasvoi, kuten koivuvaltaisissa leimikoissa usein käy. Kaikkiaan puuta kertyi 250 kuutiota.

Hakkuu aloitettiin vain pari päivää kaupan teon jälkeen, kun naapurin leimikko oli saatu korjattua.

Hakkuussa saatiin hyvähintaisia laatutyviä vajaat parikymmentä kuutiometriä. Laatutyvien on oltava oksattomia ja tavallista järeämpiä, mutta puun ytimessä voi olla läpimitasta laskien kolmannes tummaa puuta. Nimensä mukaisesti laatutyviä voi tehdä vain rungon tyviosasta.

Kaikkiaan koivutukkeja kertyi 85 kuutiometriä, ja niiden keskihinta oli noin 57 euroa. Se on suunnilleen saman verran kuin havutukeistakin maksetaan poimintahakkuilla. Poimintahakkuulla korjattavista mäntytukeista ostaja maksaa viisi euroa vähemmän kuin päätehakkuulla.

Koivutukin poimintahakkuut Savo-Karjalssa

Kertymä, m3  Kantohinta, €/m3 Yhteensä, €
Koivun laatutyvet 19,4 80 1 552
Koivutukki 66 50 3300
Koivukuitupuu 114 18 2 052
Mäntytukki 45 62 2 790
Mäntykuitupuu 6 18 108
Yhteensä 250,4 9 802

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa