Metsätyyppi | Mihin luonnonhoitokorttia tarvitaan?

Luonnonhoidon osaamiskoe opettaa, miten monimuotoisuus otetaan metsänhoidossa huomioon, sanoo Tampereen seudun ammattiopiston opettaja Jari Syvälä.

Jari Syvälä (Kuvaaja: Sami Karppinen)

1. Miten luonnonhoitokortin voi saada?

Kortin saa suorittamalla luonnonhoidon osaamiskokeen teoria- ja maastokokeen hyväksytysti. Esimerkiksi metsäalan työnantajat edellyttävät näiden asioiden osaamista, ja luonnonhoitokortilla voi osoittaa hallitsevansa luonnonhoidon kokonaisuuden. Oppilaitoksilla on oikeus valmistavan koulutuksen järjestämiseen, mutta Metsäkeskus järjestää tutkintopäivän.

2. Mitä asioita luonnonhoitotutkinnossa pitää osata?

Opintokokonaisuus on laaja. Siihen kuuluvat esimerkiksi erityisen tärkeät elinympäristöt, vesiensuojelu, metsäsertifiointi, kulttuuriperintökohteet sekä kasvilajien tunnistus. Luonnonhoito ei ole muusta toiminnasta erillinen asia, vaan 2020-luvulla se on kiinteä osa hyvää metsänhoitoa ja tulee vastaan kaikissa metsätalouden toimenpiteissä.

3. Kuinka kauan tutkintoon valmistavat opinnot kestävät?

Metsänomistajien koulutuksessa käymme luonnonhoidon asioita läpi pala kerrallaan osana metsänhoidon opetusta muutaman kuukauden aikana. Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajiksi opiskelevat käyvät kolmen päivän intensiivikurssin, jonka päätteeksi voi suorittaa tutkinnon.

4. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka toivot oppilaiden muistavan luonnonhoidon opinnoista?

Toivon, että oppilaat tunnistavat arvokkaat luontokohteet ja osaavat huomioida ne metsätalouden toimenpiteissä. Myös säästöpuuryhmien merkitys ja sijoittelu ovat keskeisiä asioita. Tärkeintä on kuitenkin monimuotoisuusajattelun sisäistäminen osana metsien käsittelyä.

Jari Syvälä

Kuka: Lehtori Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa.

Mitä: Kouluttaa metsänomistajia metsuri/metsäpalvelujen tuottajan ammatillisessa koulutuksessa muun muassa luonnonhoitokorttia varten.

Miksi: Luonnonhoito on kiinteä osa metsänhoitoa. Luonnonhoitokorttitutkintoja on järjestetty vuodesta 1997, kortteja on myönnetty runsaat 14 000 kappaletta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito