Miten metsäyhtiöt suhtautuvat lahopuuhun?

1. Paljonko jätätte harvennuksissa ja päätehakkuissa säästöpuita ja tekopökkelöitä? 2. Korjaatteko metsistä lahopuuta?

Metsä Groupin kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte:

1. Säästöpuita jätämme vähintään sertifiointikriteerien mukaisesti. Lisäksi olemme vuodesta 2016 tehneet hakkuissa tekopökkelöitä, jos maanomistaja on ollut siihen halukas. Aloitimme tekemällä kaksi tekopökkelöä hehtaarille ja vuonna 2020 nostimme määrän neljään.

2. Ohjeistuksemme mukaan metsistä ei kerätä lahopuuta. Lahopuun vahingoittamista tulee välttää sekä puunkorjuussa että maanmuokkauksessa.

Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila:

1. Noudatamme sertifioinnin vaatimuksia. Sertifioimattomissa metsissä olemme viime keväästä lähtien noudattaneet PEFC-sertifioinnin minimivaatimuksia. Tekopökkelöitä teemme neljä kappaletta hehtaarille. Varkaudessa meillä on käynnissä kokeilu, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa säästö- ja lahopuun määrä. Siinä metsänomistajille maksetaan monimuotoisuuslisää, jos he päättävät jättää hakkuualueelle enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä kuin PEFC-sertifiointi edellyttää.

2. Lähtökohtaisesti emme. Lahopuut pyritään huomioimaan ja kiertämään puunkorjuussa ja maanmuokkauksessa mahdollisimman hyvin.

UPM:n ympäristöpäällikkö Tuomas Kara:

1. Toimimme sertifiointivaatimusten mukaisesti, ja omissa metsissämme säästämme lähtökohtaisesti kaiken olemassa olevan lahopuun. Omissa talousmetsissämme tavoitteena on kaksinkertaistaa lahopuun määrä noin kymmeneen kuutioon hehtaarilla. Olemme käynnistämässä Luken kanssa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on arvioida, ovatko nykyiset toimet riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Omista metsistämme lahopuuta ei korjata. Muissa metsissä toimimme laki- ja sertifiointivaatimusten mukaisesti, mutta suosittelemme lahopuun jättämistä metsään myös muille metsänomistajille. Lahopuu pyritään puunkorjuun ja maanmuokkauksen yhteydessä jättämään ehjänä paikoilleen.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat