Puukaupasta viidennes Kuution kautta

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio on uudistanut hinnoitteluaan saadakseen metsänhoitoyhdistykset mukaan.

Kuka katkoo parhaiten Metsänomistaja tavoittaa Kuutiossa 95 prosenttia puunostajista, muttei esimerkiksi kaikkia erikoispuun ostajia. (Kuva: Valtteri Skyttä)
Kuka katkoo parhaiten Metsänomistaja tavoittaa Kuutiossa 95 prosenttia puunostajista, muttei esimerkiksi kaikkia erikoispuun ostajia. (Kuva: Valtteri Skyttä)

Kaupankäynti puukauppasivusto Kuution kautta on piristynyt alkuvuonna tapahtuneen notkahduksen jälkeen, kertoo Kuution eli Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Piristymisestä huolimatta sähköisen puumarkkinapalvelun kautta pyörii tällä hetkellä vain noin 20 prosenttia yksityismetsien kuukausittaisista puukaupoista.

Osa metsänhoitoyhdistyksistä vähensi Kuution käyttöä vuosi sitten, koska palvelun hinnan ei koettu vastaavan sivustosta saatavaa hyötyä. Yhdistyksillä ja niiden hallinnoimilla valtakirjakaupoilla on merkittävä rooli yksityismetsien puukaupoissa niin Kuution kautta kuin yleisesti.

Valtakirjakaupassa metsänomistaja antaa paikalliselle metsänhoitoyhdistykselle valtakirjan hakkuukohteensa kilpailuttamiseen.

”Valtakirjakauppojen osuus tarjouspyynnöistä on kääntynyt kasvuun kesälomien jälkeen”, Kuution Mäkelä sanoo.

Syynä nousuun ovat Mäkelän mukaan alkuvuodesta tehdyt muutokset Kuution hinnoittelussa ja strategiassa.

”Kuution hinnoittelua on alennettu johdonmukaisesti.”

Kilpailutus itse vai ammattilaisen kautta?

Viime vuoden ennätyshakkuiden keskellä Kuution kuukausittainen osuus puukauppojen välittäjänä nousi parhaimmillaan jo 40 prosenttiin. Kaksi ja puoli vuotta sitten perustetun Kuution käyttö on kuitenkin yskinyt metsänhoitoyhdistyksissä useammasta syystä.

Yhdistyksiä ärsytti palvelun alkuvaiheen mainonta, jossa metsänomistajille korostettiin suoraan Kuution kautta tehtävän puukaupan helppoutta. Tämä sivuutti yhdistysten roolin puukaupan asiantuntija-apuna. Yhdistykset kokivat siis, että niiltä kerätyillä rahoilla markkinoitiin palvelua, joka vei yhdistyksiltä leipää kädestä.

Mäkelän mukaan metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsäammattilaisten tarjoamat puukaupan asiantuntijapalvelut on nyt tuotu entistä selkeämmin esille puukauppasivustolla.

”Eri palvelukanavat (metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppa ja metsänomistajan omatoiminen puukaupan kilpailutus) näkyvät tasapuolisesti järjestelmässä. Metsänomistaja päättää, mitä kanavaa hyödyntää Kuutiossa.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 21/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat