Puukauppa | Energiapuusta jo usein parempi tili

Kuitupuun vuoden takaista alempi kantohinta ei heijastele kovia ostohaluja.

Metsuriyrittäjä Jari Reini raivasi viime viikolla Toivakassa harvennusleimikkoa normaalia kuitupuun korjuuta varten. Kohde olisi sopinut nykytilanteessa hyvin myös energiapuun korjuuseen, sillä ennakkoraivatessa maahan kaadettavaa rankapuuta kertyi paljon. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Huhtikuun lopulla mäntykuitupuun keskimääräinen kantohinta oli 18,26 euroa. Viime vuonna vastaava hinta oli 18,82 euroa. Mäntykuitupuuta on siis halpuutettu vuodessa noin kolme prosenttia. Myös kuusi- ja koivukuitupuun keskikantohinnat olivat alempana kuin vuosi sitten.

Samaan aikaan useimmat raaka-aineet ja hyödykkeet ovat kallistuneet rajusti. Miksi kuitupuun kantohinta on laskenut, vaikka kysynnän kerrotaan olevan suurta?

”Vaikea sanoa, sillä meidän kuitupuun hintamme ovat korkeammat kuin vuosi sitten. Tilastohintahan on neljän viikon liukuva keskiarvo ja siten kehitys näkyy pienellä viiveellä. Tilastossa on mukana monen tyyppistä leimikkoa ja laajalta alueelta”, kommentoi Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen.

UPM:n yksityispuukaupasta vastaava johtaja Janne Kiiliäinen puolestaan toteaa, että tilastoinnin perusteella alkuvuoden 2022 aikana kuitupuun hinta on kivunnut ylöspäin.

”Puun hinta määräytyy markkinassa ostajan ja myyjän välillä. En lähde spekuloimaan puun hintaa tai sen kehitystä”, Kiiliäinen sanoo.

Parempi tili energiapuuna?

Kuitupuun paikoillaan junnaavaa hintaa kummastellaan kentällä.

”Jotain marginaalisia korotuksia on tehty, mutta ne eivät vastaa edes korjuun ja kuljetuksen kohonneita kustannuksia”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jarmo Lahdenmaa.

Kasvava energiapuun kysyntä avaakin metsänomistajalle monin paikoin houkuttelevan myyntikanavan.

”Mitä lähempänä lämpölaitosta ollaan, sitä todennäköisemmin puista maksetaan paremmin energiapuuna kuin kuitupuuna”, Lahdenmaa sanoo.

Metsänomistajille puunkorjuupalveluita tarjoava jyväskyläläinen yrittäjä Jarkko Järvinen on niin ikään huomannut energiapuun parantuneen kilpailukyvyn.

”Metsänomistajan voi tällä hetkellä olla kannattavampaa korjuuttaa ensiharvennuksilta kaikki puu samaan kasaan ja myydä energiaksi.”

Myös hankintakuitupuu voi kääntyä polttolaitoksille. Keski-Suomessa eräs metsänomistaja sai huhtikuussa harvennukselta kertyneille kuitupuilleen tien varressa kaksi euroa kuutiolle paremman hinnan energiapuuna kuin kuitupuuna.

Kuitupuun osalta hankintahinnat ovat tilastojen mukaan nytkähtäneet vuoden takaisesta yhdestä kahteen ja puoleen euroa ylöspäin.

Metsäyhtiöissä pelätään kuitupuun polttamista

L&T Biowatti Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vartiamäki sanoo energiapuun kysynnän kasvaneen jo ennen Ukrainan kriisiä.

”Asiakkaillamme on tulossa laitosinvestointeja, joten olemme lähteneet kasvattamaan puunhankintaamme. Resursseja ei kuitenkaan voi kovin nopeasti lisätä.”

Biowatti toimittaa asiakkailleen reilut miljoona kuutiometriä puuta, josta yli puolet on pääasiassa nuorista metsistä hankittavaa energiapuuta.

”Yksittäisten puuerien kohdalta sen, ohjautuuko puu kuitupuuksi vai polttokäyttöön, ratkaisee se, kuinka pitkä kuljetusmatka laitokselle on sekä yksittäisten puutavaralajien kokonaiskertymä. Pienet kuituerät voi joskus olla järkevää yhdistää energiarankapinoon.”

Kysyntä energiapuukohteille on kovaa.

”Kyllä nyt on hyvä sauma hoitaa nuoret metsät kasvukuntoon”, Vartiamäki sanoo.

Isoissa metsäyhtiöissä metsäenergian kasvava tarve herättää huolia.

”Turpeesta luopuminen ja Venäjältä tulleiden energiajakeiden korvaaminen kotimaasta nostaa riskiä, että jatkojalostukseen kelpaavaa puuta poltetaan”, sanoo Stora Enson Partanen.

UPM:n Kiiliäinen huomauttaa, että on hyvä tunnistaa, jos jalostuskelpoista ainespuuta ohjautuu kasvavia määriä energiantuotantoon.

”Se on pois jalostuksesta ja siten näkyy suorana heikennyksenä metsäteollisuuden tuottamaan arvonlisään ja menetyksenä kansantaloudelle tärkeissä vientituloissa.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat