Luontolisä poikinut kymmeniä puukauppoja, ”enemmänkin olisi toivottu”

Stora Enso ja Metsä Group maksavat monimuotoisuudesta lisähintaa tai parempaa bonusta puukaupoilla.

Monimuotoisuuslisät kannustavat jättämään säästöpuita ja tekopökkelöitä sertifiointiehtoja enemmän. (Kuva: Mikko Häyrynen)
Monimuotoisuuslisät kannustavat jättämään säästöpuita ja tekopökkelöitä sertifiointiehtoja enemmän. (Kuva: Mikko Häyrynen)

Taloustieteen oppien mukaan kysyntä luo tarjonnan ja markkinoiden näkymätön käsi asettaa hinnan kaikelle, mistä on niukkuutta.

Luontoarvoille on tulossa markkinoiden makua. Stora Enso tarjoaa monimuotoisuuslisää vastikkeena vapaaehtoisista säästöpuista. Metsä Groupilla on tarjolla lisäbonus, jos puukaupassa on valittu korkeampi luonnonhoidon taso.

Selvät vaatimukset, selvää rahaa

Stora Enso aloitti monimuotoisuuslisän kokeilun keväällä Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Pilotointiaikaa on pidennetty lokakuun loppuun.

Lisä on puoli euroa kuutiometrille. Ainoa vaatimus on jättää hehtaarille 20 elävää säästöpuuta ja kymmenen tekopökkelöä, mikä on kaksinkertaisesti PEFC-sertifikaatin vaatimuksiin verrattuna.

”Malli on haluttu pitää selkeänä, jotta on helppo keskustella metsänomistajien kanssa”, ympäristöpäällikkö Niina Partanen kertoo.

”Vastaanotto on ollut positiivista ja joitain kymmeniä kauppoja on tehty. Kauppoja olisi toivottu enemmänkin, mutta pääasia, että saadaan kokemusta.”

Partasen mukaan monimuotoisuuslisä sopii parhaiten sekapuustoisiin päätehakkuisiin, koska lehtipuut ovat monimuotoisuudelle arvokkaampia säästöpuita kuin havupuut. Harvennuksiin sitä ei tarjota.

Lisän voi saada PEFC-sertifioiduille ja sertifioimattomille metsille, mutta ei FSC-metsille, koska niissä vaatimukset täyttyvät muutoinkin.

Kovemmat kriteerit, parempi bonus

Metsä Group Plus -hoitomalli julkaistiin huhtikuussa.

”Puunmyyjä voi valita korkeamman luonnonhoidon tason ja saa vastineeksi hehtaarikohtaisen korkeamman bonuksen”, metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Edun suuruutta ei kerrota, mutta se on satoja euroja hehtaarille. Etu koskee pelkästään osuuskunnan jäseniä ja päätehakkuita.

Kriteerit ylittävät sekä PEFC- että FSC-sertifioinnin vaatimukset, sillä hoitomalli edellyttää 30 säästöpuuta ja kymmentä tekopökkelöä hehtaarille. Vesistöjen suojavyöhykkeet ovat uuden FSC-standardin mukaiset, 10–30 metriä. Ostajalle varataan oikeus kulottaa säästöpuuryhmiä.

Bonushyödyn saa vain, jos pysyy vastedeskin Metsä Groupin asiakkaana, joko puunmyyjänä tai metsäpalvelujen ostajana.

”Vastaanottoa voi sanoa mukavaksi. Elokuuhun mennessä noin kymmenen prosenttia puukaupoista oli tehty tällä hoitomallilla.”

Muut eivät ainakaan vielä

UPM:llä monimuotoisuuslisää ei ole, ainakaan toistaiseksi. Yksityisten sahojen piirissä luonnonhoitolisiä ei tiettävästi tarjota.

Anonyymi lähde näkee monimuotoisuuslisän marginaalisena, sillä se ei vaikuta puukaupan isoon kuvaan. Joissain tapauksissa se voi kuitenkin kallistaa pohtivaan taipuvaisen metsänomistajan puukaupan puolelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat