Sahasuhdanne oli sitten siinä

Huippuhintoja odottavan juna meni jo, mutta tavallisen hyvää kyytiä on tarjolla edelleen.

Tukin pintaosa haketetaan ja toimitetaan sellutehtaille. Sellusuhdanteen ansiosta sahoilla on neuvotteluvoimaa, vaikka Westaksen Pekka Kopra pitää sahauksen näkymiä muuten sumeina. (Kuvaaja: Mikko Paakkonen)
Tukin pintaosa haketetaan ja toimitetaan sellutehtaille. Sellusuhdanteen ansiosta sahoilla on neuvotteluvoimaa, vaikka Westaksen Pekka Kopra pitää sahauksen näkymiä muuten sumeina. (Kuvaaja: Mikko Paakkonen)

Sahayrittäjillä on sanonta, että seitsemää laihaa vuotta seuraa seitsemän lihavaa kuukautta.

Sahayritysten viime vuoden tulokset ovat ilosanomaa, sillä sahat ovat pääsääntöisesti tehneet tuloshyppäyksen. Parempi aika alkoi viime syksynä ja kesti sen seitsemän kuukautta kevättalvelle saakka.

Nyt kellossa on toinen ääni.

”Suhdanne oli siinä, yksiselitteisesti”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo. ”Sahatavaran kulutussesonki alkaa, mutta meillä hinnat laskee ja varastot nousee.”

Suurin tekijä on taas kerran Kiina, missä on yleistä talousepävarmuutta samalla kun halvan ruplan Venäjä on kasvattanut markkinaosuuttaan. Toinen epävarmuus on Pohjois-Afrikassa, missä erinäiset levottomuudet tuntuvat myös taloudessa.

”Kädestä pitäen voi onnitella niitä, jotka tekivät puukaupat viime syksynä.”

Sivutuotteista sivutukea

Merivuori muistuttaa, että vaikka viime vuonna sahatavaran vientihinnat nousivat, kantohinnat nousivat myös. Tulosparannus johtui etenkin sellutehtaille menevän sivutuotehakkeen hinnan noususta, ja myös purusta sekä kuoresta sai paremman hinnan.

”Sivutuotemarkkina petraantui sahojen kannalta aivan radikaalisti.”

Hakkeen hinta on yleensä sidottu kuitupuun hintaan, joka on vuoden aikana etenkin kuusella sahannut ylösalas, ja kevään suunta on ollut jyrkästi ylöspäin.

Sahoilla on siis toivoa, että hake ei petä. Myös puun myyjillä on toivoa, että sahaus ei lopu, sillä hakkeen vuoksi isot integraattiyhtiöt pitävät sahansa käynnissä, maksoi mitä maksoi.

Sahahake niukkuusartikkeli

Suurimpiin sahayrityksiin kuuluvalla Westas Oy:lla on sahat Porissa ja Turun lähellä Koskella. Toimitusjohtaja Pekka Kopra toteaa, että hakkeella on merkittävä osa sahojen tulonmuodostuksessa.

”Meidän liikevaihdosta reilut 15 prosenttia tulee hakkeesta.”

Kopra pitää sahauksen näkymiä sumeina. Sahausmäärät pysynevät kuitenkin viime vuoden tasolla.

”Varastoja on sekä sahojen päässä että asiakkailla. Ei tämä vuosi kauhean hyvin mene.”

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 10/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa