Testissä digiajan puukauppa

Päätehakkuun kauppa Kuutiossa onnistui, Metsään.fi:n puustotiedot olivat riittävät, mutta Trestiman tuloksia ei osattu hyödyntää, arvioi Jaakko Temmes.

Päätehakkuukuusikko oli kesäkorjuukelpoinen ja sijaitsi kantavan autotien varrella. (Kuvaaja: Jaakko Temmes)
Päätehakkuukuusikko oli kesäkorjuukelpoinen ja sijaitsi kantavan autotien varrella. (Kuvaaja: Jaakko Temmes)

Metsäsijoittaja Jaakko Temmes kokeili, miten Kuutio.fi, Metsään.fi sekä Trestima-sovellus palvelevat puunmyyjää. Hän kilpailutti kesäkorjuukelpoisen päätehakkuukuusikkonsa Kuutiossa, metsänomistajille maksuttomassa puukauppapaikassa verkossa. Metsävaratiedot hän latasi metsäkeskuksen ylläpitämästä ilmaisesta Metsään.fi-palvelusta.

”Jos Metsään.fi-leimikon rajat ja kuviorajat ovat suurin piirtein kohdillaan, niistä on helppo tehdä tarjouspyyntö. Sen sijaan, jos haluaa tehdä hakkuualan, joka ei noudata olemassa olevia kuvioita tai toimenpide-ehdotuksia, joutuu jumppaamaan”, Temmes summaa.

Koska metsävaratietojen paikkaansa pitävyys Metsään.fi-palvelussa mietitytti, Temmes mittasi kuusikon myös maksullisella Trestima-sovelluksella. Kännykkäsovellus laskee valokuvista puustotiedot sekä kokojakauman.

Tarjousten vertailu vaativaa

Alueen lukuisista puunostajista tarjouksen teki aluksi kaksi, ja soittamalla perään tuli kolmas tarjous.

Kaikki tarjouksen tekijät olivat käyttäneet tarjouspyynnössä olleita Metsään.fi-sivustolta saatuja lukuja. Ostajista ainakin kaksi oli lisäksi käynyt paikan päällä katsomassa leimikkoa.

”Trestiman käyttö oli mielenkiintoinen kokeilu, mutta ostajat eivät sitä juuri hyödyntäneet. Puhutaan paljon korjuuvalmiista leimikosta ja saappaan jälkien pienentämisestä, mutta ollaan niin alussa, ettei kokojakaumaa osata hyödyntää.”

Saadut tarjoukset olivat hyvin lähellä toisiaan ja niiden vertailussa Temmes joutui osaltaan turvautumaan omaan sormituntumaan ja harkintaan.

”Toivoisin, että Kuutioon saataisiin lisää mahdollisuuksia arvioida ostajia, hakkuutyön laatua ja katkonnan onnistumista.”

Metsään.fi riittävän tarkka

Päätehakkuuleimikko hakattiin elokuussa. Trestimalla saatu puuston kokonaismäärä osoittautui runsaat viisitoista prosenttia toteumaa pienemmäksi.

”Metsässä oli kaksikerroksisuutta. Alikasvoskuuset haittaavat selkeästi Trestiman puuston laskentaa”, Temmes arvioi.

Metsään.fi puustoarvio ja toteuma olivat kohtuullisen lähellä toisiaan. Toteutunut kauppahinta jäi kuitenkin liki viidenneksen alhaisemmaksi, sillä kuitupuun osuus oli arvioitua suurempi.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 18/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa