Tietotekniikka avuksi – klapi aina keskeltä halki

Tietotekniikka klapikoneessa palvelee huipputuottoa hakevaa ammattilaista.

Klapikoneen käyttäjälle on tuttua hommaa jumpata halkaisuterän sopivan korkeuden kanssa. Hydraulinen säätömahdollisuus helpottaa työtä, mutta Palaxin kehittämä X-aim -järjestelmä automatisoi homman kokonaan säätämällä terän korkeuden käyttäjänsä puolesta.

Käytännössä kone mittaa syötettävän puun paksuuden puuta syöttöpöytää vasten painavan painikkeen asennon perusteella. Mitan mukaan kone keskittää halkaisuterän sopivaan korkeuteen, jotta tuloksena on mahdollisimman tasakokoista klapia.

Metsälehti ei ole testannut X-aimia, vaan tutustui laitteeseen Kempeleessä järjestetyssä esittelypäivässä.

X-aim on lisävaruste, joka on saatavilla Palaxin C750, D410, C900 ja C1000 malleihin. Laitetta käytetään kosketusnäytöllä varustetusta ”käyttöpyörästä”. Käyttäjän tekemien asetusten perusteella X-aimin ohjausyksikkö ohjaa hydrauliventtiiliä, joka säätää sylinterin avulla terän oikeaan korkeuteen.

X-aim tuo siis tietotekniikan klapikoneeseen. Tämä jakaa arvatenkin käyttäjäkuntaa. Osa karsastaa digikamppeita, kun taas toiset haluavat ottaa uudesta teknologiasta kaiken hyödyn irti.

Traktorikäyttöisissä malleissa virta X-aimille otetaan traktorin työkonepistokkeesta.

X-aim mittaa puun paksuuden puupainikkeen asennosta ja säätää halkaisuterän sopivaan korkeuteen.

Ammattikäyttöön suunnattu

X-aim toimii luvatusti ja tehostaa työskentelyä, mutta edellyttää käyttäjältään myös perehtymistä. Käyttäjän on syytä tiedostaa, millä perusteilla laite säätää terää, tunnistaa puun loppumisen tai kalibroi mittalaitteen.

X-aim vertaa mittaustulosta edellisiin tuloksiin ja huomioi poikkeavat mittaustulokset. Näin pyritään estämään turhat terän korkeuden vaihtelut esimerkiksi yksittäisen oksan takia. Laitteeseen voi myös asettaa minimiläpimitan, jota pienemmät puut halkaistaan vain kahteen osaan. Tarvittaessa X-aimin voi ohittaa manuaalisesti.

Kuten klapinteossa yleensä, parhaat tulokset X-aimilla saavutetaan tasalaatuisella raaka-aineella, joka on läpimitaltaan lähellä koneen kapasiteetin ylärajaa. Palax ei ole julkaissut laskelmia siitä, paljonko X-aim parantaa tuottavuutta.

X-aim tuo lisähintaa Palaxin klapikoneelle noin 4 500 euroa (sis. alv.). Se on suunnattu klapinteon ammattilaisille, jotka haluavat ottaa tuotannosta kaikki tehot irti. Tätä tarkoitusta palvelevat myös järjestelmän tallentamat tiedot, joihin kuuluu muun muassa puiden keskiläpimitta, käsitellyt kuutiomäärät sekä käyttötunnit.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat