Tiheiköt tavaksi jo taimikonhoidossa

Hyvä paikka suojatiheikölle löytyy usein sieltä, minne raivaajan ei tee mieli sahaansa työntää.

Varhaisperkausvaiheessa raivattavan kuvion reunan tuntumaan jätetty tiheikkö tarjoaa suojaa linnuille ja eläimille välittömästi, mutta tiheikön merkitys korostuu ajan myötä. Stora Enson metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi näkee, että tiheikköjen jättämisessä raivauksen yhteydessä on kyse ennen kaikkea ajattelutavan muutoksesta. (Kuva Sami Karppinen)
Varhaisperkausvaiheessa raivattavan kuvion reunan tuntumaan jätetty tiheikkö tarjoaa suojaa linnuille ja eläimille välittömästi, mutta tiheikön merkitys korostuu ajan myötä. Stora Enson metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi näkee, että tiheikköjen jättämisessä raivauksen yhteydessä on kyse ennen kaikkea ajattelutavan muutoksesta. (Kuva Sami Karppinen)
Ladataan...

Kommentit (1)

 1. Mitkä eläimet tarvitsevat tiheikköjä ?

  Kanalinnut eivät tiheiköistä pidä, koska eivät voi niissä lentää.

  Hirvieläimet pitävät tiheiköistä, mutta kuka haluaa edistää näiden monen asian tuholaisten elinoloja?

  Tavallisiin taimikoihin kasvaa perkauksista huolimatta pienille eläimille matalia tiheikköjä juurivesoista väistämättä.

  Tiheiköissä ei ole kukkivia kasveja eikä siten pölyttäviä hyönteisiä eikä siis näiden syöjiäkään.

  Tiheiköissä on stressantuneita puita ja taloustulos on nolla.

  Kenen keksintö ovat tiheiköt ja missä on tutkimus niiden tarpeellisuudesta?
  Linkki tällaisesta tiedosta pitäisi aina olla sellaisten artikkelien yhteydessä, joilla koetetaan nakertaa tuottavaa metsätaloutta.

  Luonnollisia tiheikköjä syntyy väistämättä peltojen ja vesistöjen varsille, jotka riittänevät hyvin niitä tarvitseville eläimille.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat