”Suurin uhka on polttoaine”, lakoilla pitkät seuraukset

Satamalakko on pysäyttänyt metsäteollisuuden viennin, mutta metsään asti vaikutukset yltävät lievinä – toistaiseksi.

Lakkoilu vaikeuttaa myös raakapuun saatavuutta. Metsä Group pysäytti Kemin-tehtaat puutavaran rautatiekuljetusten keskeytymisen vuoksi. (Kuvaaja: Mikko Häyrynen)
Lakkoilu vaikeuttaa myös raakapuun saatavuutta. Metsä Group pysäytti Kemin-tehtaat puutavaran rautatiekuljetusten keskeytymisen vuoksi. (Kuvaaja: Mikko Häyrynen)

Työmarkkinoilla käydään historiallista vääntöä kaapin paikan näyttäjästä. Vientiyritykset tuntevat vaikutukset nahoissaan, mutta metsätalouteen asti ne yltävät vaimeana kumuna.

Vaikutukset puunkorjuuseen ja puukauppaan ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi ja tulevat viipeellä. Lakko ajoittuu talvikorjuun parhaaseen loppuvaiheeseen, ja hyviä korjuukelejä ei haluta hukata.

Polttoainevarastot koneiden tankeissa

”Suurin uhka on polttoaine”, maan suurimman metsäkoneyrityksen Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Teemu Tolppa sanoo.

Kahdesta ensimmäisestä lakkoviikosta selvittiin, kaikki koneet olivat töissä ja autot liikkeellä, mutta tämän jutun painoon mennessä ja kolmannen lakkoviikon alkaessa tilanne on muuttunut ennustamattomaksi.

”Omat polttoaineet eivät riitä juuri pitemmälle kuin työpäivän loppuun, ja seuraavan päivän tarve haetaan tienvarsien dieselpisteiltä.”

Metsäkonepalvelu korjaa kaikille isoille metsäyhtiöille. Lakkoviikot ovat olleet parhaimpien talvikorjuukelien aikaa, eikä tähän aikaan vuodesta varastoitu puu pilaannu.

”Kelirikkoon varautuminen olisi alkanut joka tapauksessa pääsiäiseltä.”

Sahateollisuus säpsähti

Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Matti Kylävainio luonnehtii toimitusviivästyksiä merkittäviksi.

”Satamalakon vaikutuksia paikkaillaan syksyyn saakka. Kolmen viikon aikana menetettyä kuljetuskapasiteettia ei kurota nopeasti kiinni rajallisen laiva- ja konttisaatavuuden vuoksi.”

Kemiallisen metsäteollisuuden alasajo vaikeuttaa sivuvirtojen eli lähinnä sahahakkeen ja kuitupuun toimituksia ainakin alueellisesti.

”Mikäli tilanne jatkuu pitkään eikä ole varmuutta tehtaiden puunkäytöstä, joudutaan puunkorjuu keskeyttämään sinistymisvaarankin vuoksi. On todennäköistä, että myös sahapuun käyttö pienenee tuotannon rajoitusten seurauksena.”

Myös Koskisen Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Pahta arvioi, että patoutuneen kuljetustarpeen purku ja tilanteen normalisoituminen vie viikkoja.

”Suomen kilpailukyky halvasta valuutasta nauttivan ruotsalaisen teollisuuden kanssa on heikko. Pyrimme kompensoimaan sitä muun muassa toimitusvarmuudella, jonka häiriintyminen on erittäin huono asia.”

Sahateollisuuden isoin uutinen on ollut Versowoodin ilmoitus koko 900 hengen henkilöstöä koskevista muutosneuvotteluista. Toimitusjohtaja Ville Kopra sanoo sitä varautumistoimeksi epävakaassa ympäristössä.

”Laitosten pysäyttämiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta, mutta katsomme asiaa päivä ja viikko kerrallaan ja tilanteeseen voidaan reagoida yksikkökohtaisesti. Ketju on pitkä ja pahimmillaan myös hakkuita voidaan joutua rajoittamaan.”

Historiaan tilapäishäiriönä?

UPM vastasi lakkoon kovimmin ja ilmoitti kaikkia tehtaita koskevista muutosneuvotteluista, mahdollisista lomautuksista, neljän tehtaan pysäytyksestä ja palkanmaksun keskeytyksistä.

UPM:n yksityispuukaupan johtaja Janne Kiiliäinen toteaa, että lakoilla ja tehtaiden pysäyttämisillä ei ole puukauppavaikutuksia. Myös korjuu on jatkunut normaalisti.

Myös Stora Enson metsäjohtaja Janne Partaselta tulee sama viesti, että lakko ei vaikuta puumarkkinoihin.

”Kotimaan puunhankinnan kasvattaminen jatkuu ja mahdolliset puunkäytön vähennykset kohdistetaan ensisijaisesti tuontipuuhun.”

Partanen korostaa puuntarpeen tasaisuutta.

”Puunkorjuu pyörii tällä hetkellä täysillä ja kelit hyödynnetään täysimääräisesti.”

Myöskään Metsä Groupilla lakkojen ei nähdä vaikuttavan puukauppaan, ja korjuu on jatkunut normaalisti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat