Lehden tilausehdot

Tapio Palvelut Oy:n kustantama Metsälehti on 23 kertaa vuodessa ilmestyvä metsäalan julkaisu, joista Metsälehti Makasiineja on 8 kappaletta.  Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron. Metsälehti on tilattavissa myös älypuhelimeen tai tabletille nimellä Metsälehti Mobiili.

Kestotilaus

Kestotilaus jatkuu automaattisesti niin kauan, kunnes tilaaja muuttaa sen määräaikaiseksi tai irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Metsälehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaukselle mahdollisesti maksetut ylimääräiset maksut siirretään uudelle tilausjaksolle ennakkomaksuksi.

Määräaikaistilaus

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja laskutetaan kokonaisuudessaan tilausjakson alussa. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan käsittelykustannusten lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

Tilauksen keskeytys

Noudatamme lehtimyynnissä kuluttajasuojalain 6 luvun määräyksiä, jotka koskevat koti- ja postimyyntiä.  Tilaajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa laskun ja ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Jos haluatte peruuttaa tilauksenne, niin ilmoittakaa siitä kirjallisesti osoitteella Tapio Palvelut Oy/Metsälehti, Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki, sähköpostilla tilaukset@metsalehti.fi tai puhelimitse 09 315 49 840 (ma-pe klo 9.00-15.00). Mahdollisia vastaanottamianne lehtiä ei tarvitse palauttaa. Muut tuotteet tulee palauttaa peruutuksen yhteydessä.
Mikäli peruutus tehdään kesken tilausjakson, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun.
Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tilausten alkamisaika

Tilausjakso alkaa seuraavasta numerosta, tai kampanjatilauksissa erikseen mainitusta päivämäärästä.

Verkossa maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Nets (Nets Denmark A/S, Finnish Branch, y-tunnus 2858201-4), joka on rekisteröity. Maksamiseen siirrytään Nordea Connect-verkkopalvelun kautta ja Nets välittää maksut Metsälehdelle/Tapio Palvelut Oy:lle. Tiliotteellasi/korttilaskullasi maksun saajana näkyy Metsälehti/Tapio Palvelut Oy. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja Tapio Palvelut Oy:n välille. Tapio Palvelut Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Metsälehti eikä Tapio Palvelut Oy tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.

Toistuva korttimaksu

Toistuva korttimaksu on mahdollinen vain verkossa tehdyissä verkkotuotteen tilauksissa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla. Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli maksu viivästyy tästä huolimatta, tilaus katkeaa maksetun jakson loppuun.

Tilaajan osoitteenmuutokset

Tilaajan tulee ilmoittaa vakituinen tai tilapäinen osoitteenmuutos Metsälehden asiakaspalveluun.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vastuu lehden toimittamisesta

Metsälehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Metsälehti ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta jääneistä Metsälehdistä. Metsälehti pyritään päälevikkialueella jakamaan ilmestymispäivinä. Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Mikäli lehti jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Metsälehden asiakaspalveluun. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan ensi tilassa. Metsälehdellä ei ole laajempaa vastuuta lehden toimittamatta jäämisestä eikä Metsälehti edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Tietosuoja

Tilaajan osoitetiedot ovat Metsälehden asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun. Tietosuojasta voit lukea tarkemmin täältä.