Keskustelut Metsänhoito Avohakkuut

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 113)
 • Aimo Jortikka

  Eikö nuo metsärahastot vedä jo 40-50 vuotiaana metsänsä aukoksi, niiden tuotto-odotus on sen verran kova, ettei ole ole aikaa odottaa 20-30 vuotta lisää kasvua. Raha on saatava kiertämään nopeaan, eikä kasvatella pääomaa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  MT:n avohakkuulivessä Pentti Hyttinen pohdiskeli että avohakkuussa ihmisiä häiritsevät maiseman muuttuminen ja hakkuutähteet ynnä muut kulkemisen esteet. Avohakkuiden vastustus saattaisi vähentyä, jos opittaisiin tekemään ne maisema huomioiden, etenkin sellaisissa paikoissa missä iso joukko ihmisiä näkee ne: taajamien lähistöillä, matkailukeskuksissa, valtateiden varsilla.

  Silja Keränen oli sillä kannalla, että peitteinen metsänkasvatus auttaa monimuotoisuuden vaalimisessa. Näinhän ei mitenkään automaattisesti ole. Peitteisyydestä tykkäävät kyllä metso, liito-orava ja virkistyskäyttäjä. Kovasti kaivattua lahopuuta, järeitä vanhoja puita ja palanutta puuta elävänä, kuolevana ja kuolleena voidaan aivan yhtä hyvin järjestää avohakkuualueelle kuin peitteiselle alueelle. Tässä on kuitenkin muistettava, että lahopuu lienee kaikkein arvokkainta, kun se on kosteassa ja varjoisassa pienilmastossa, esimerkiksi puron varressa, lehdossa tai muussa erityiskohteessa. Arvokasta kuitenkin aivan kaikkialla metsissä – tarpeellinen muun muassa kolopesijöiden ruuan ja asunnon hankintaan.

  Gla Gla

  Aukkojen vastustus on kovinta luultavasti taajamien lähellä. Virkistyskäyttö kärsii, itsekään en halua lenkkimaastojani avohakattavan. Stunnaiset hehtaarin aukot ei vielä pahasti ympäristöä pilaa, kunhan uusi puusto kasvaisi nopeasti tilalle. Mutta kun eräskin aukko on ollut aukkona liki 10 v hirvieläinten syödessä taimet sitä mukaa kun uusia kasvaa.

  jees h-valta

  Piiperoille uusi tehtävä. Ei tarvii lammaspaimeniksi pyrkiä kun alkaa vahtia aukkojen laidoilla ettei hirvet syö taimia aukolta. Ja mielenkiintoisuutta voi lisätä susien siirtoistutuksilla lähimetsiin. Kyllähän tässä on surkeaa ennakkoraivauksella männikössä katsella kun lähes jokainen mänty on menettänyt ainakin kerran latvansa taimikkovaiheessa. useimmat useampaankin kertaan. Koivut samaten.

  Visakallo Visakallo

  Saksassa on jo 300 vuoden viljelymetsäperinne, ja meilläkin jo yli 100 vuoden. Kuinka onkaan metsäluonto sinä aikana  köyhtynyt kummassakin maassa!

  Metsänmies

  Ei avohakkuita ole liikaa. Lenkkeilijä, sienestäjä, ja marjastaja voi liikkua hakkuualueen ulkopuolella. Ei metsässä liikkuja voi määrätä, mihin maanomistaja aukkonsa tekee. Nykyiset metsänhoito-ohjeet ovat riittäviä. Avohakkuillekin jää säästöryhmiä ja riistatiheikköjä, jos siellä niitä on. Laki määrää säästämään tärkeät luontokohteet.

  jees h-valta

  Kyllä näi on. Nykyiset ohjeet ja maalaisjärki riittää edelleen luonnonsuojeluun jopa paremmin kuin pääkaupungin piiperoitten länkytys turhanaikaisista joista eivät mitään ymmärräkkään.

  Jätkä

  Piiperö ei hakkaamattomaan metsään mene. Piipero tepastelee metsäkoneen jälkiä pitkin, koska sitä on helppo kulkea – ja hän kauhistelee, kuinka sammal on tuhoutunut raiteiden kohdalla. Jos ei ala haakkuualuetta näkymään viiden minuutin tepastelun jälkeen, hän palaa takaisin toista raidetta pitkin.

  Kun aukko näkyy parinsadan tepastelun jälkeen, hän alkaa kauhistelemaan kuinka on monimuotoisuus tuhottu ja jäljellä on vain raiskattu aue, johon on tykitty taimet laikkuihin ”Ikinä ei enää siihen tule samanlaista ikimetsää”. Sen koommin häntä ei sillä paikalla näy, ei silloin, ku siinä on muutaman metin korkuinen taimikko, eikä edes siloin, kun metsuri on sen harventanut oikein nätiksi.

  Gla Gla

  Onko piiperö = vihreiden jäsen/äänestäjä vai keistä nyt puhutaan?

   

  Gla Gla

  Visakallo: ”Saksassa on jo 300 vuoden viljelymetsäperinne, ja meilläkin jo yli 100 vuoden. Kuinka onkaan metsäluonto sinä aikana  köyhtynyt kummassakin maassa!”

  Oliko tuossa jotain ironiaa vai mitä halusit sanoa?

   

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 113)