Keskustelut Metsänomistus Avoimia kysymyksiä metsänomistajien kannalta MTK lle

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 119)
 • Avoimia kysymyksiä metsänomistajien kannalta MTK lle

  Metsänomistajat ovat hyvin kiinnostuneita MTK n kautta metsänomistajien edunvalvonnan järjestämisestä. Vaikuttaa, että MTK lla olisi kiinnostusta ryhtyä metsänomistajien edunvalvojaksi.

  MTK n rooli on tähän asti jäänyt hyvin epäselväksi metsänomistajalle.

  Koska MTK osallistuu tämän palstan kautta keskusteluun, kysynkin MTK lta avoimesti seuraavia kysymyksiä tiedon saamiseksi MTK toiminnasta. :
  -Mihin on perustunut MTK omasta mielestä oleva valtuutus toimia metsänomistajien edustajana
  -Miten suuri osuus MTK lla on jäseniä metsänomistajista
  -Katsooko MTK MHY n pystyvän tulevaisuudessa hoitamaan metsäpalvelujen tuottamisen metsänomistajille
  -Mikä tulisi olla MHY n osuus edunvalvonnassa
  -Miten MTK suhtautuu vapaehtoiseen jäsenyyteen ja maksuihin MHY n tai MTK hon, onko ne hyvä pitää erillään
  -Mikä yhteys on MHY jäsenenä olevilla metsänomistajilla ja MO- liitoilla
  -Mitä MTK tiesi kartelliaikana kartellin olemassa olosta
  -Jos tiesi, puuttuiko MTK kartellin lopettamiseen
  -Omistaako MTK metsäteollisuutta, miten paljon ja mitä
  -Mikä oli intressi tehdä hintasuositussopimuksia metsänomistajien ja teollisuuden välille
  -Mikä kanta on MTK lla hirvimääriin ja hirvikannan hoitoon
  -Onko MTK mielestä edunvalvonnassa tai metsäpalvelun tuottamisessa eturistiriidan mahdollisuutta MHY n ja metsänomistajien välillä
  -Onko MTK riippumaton poliittisista puolueista
  -Kokeeko MTK ajaneensa metsänomistajien etuja vilpittömän tehokkaasti
  -Paljonko on MTK väittämän metsäedunvalvonnan kulut ja miten ne rahoitetaan
  -Mikä on MTK jäsenmaksu, jos metsänomistaja liittyy MTK hon
  -Onko MTK ssa maanviljelijät ja metsänomistajat sekä maatalous ja metsätalous tasa-arvoisessa asemassa
  -Miten MTK aikoo hoitaa metsänomistajien edunvalvontaa ja miten MTK on suunnitellut tiedottavansa metsänomistajille metsänomistajien liittymisestä MTK hon ja milloin

  Pyytäisin Mikko Tiirolaa tai Juha Hakkaraista MTK sta tai muuta vastaamaan edellisiin kysymyksiin. Tiedon janomme on suuri.

 • Metsäkupsa Metsäkupsa

  Santulla paljon hyviä kysymyksiä MTK.lle,saa nähdä tuleeko viimein selkeitä vastauksia.Epäilen tulevan politiikoille tyypillistä kysymykset sivuttavaa liturgiaa,

  Kysyin viikolla huoltamon kuppilassa olleilta metsänomistajilta(n,10kpl),mitä mieltä mahdollisesta MTK.n jäsenyydestä,yksikään ei ollut innostunut.Myös liki puolet harkitsee jättävänsä vapaaehtoisen MHY-maksun maksamatta,kun ei kuulema vastiketta ole tullut riittävästi tähänkään asti.

  Savossa ei innostus vielä näillä tiedoilla suurta,mutta kai jossain on ,kun Santtu on saanut sen vaikutelman.

  Nim. Vastauksia odottava(tarkan talouden kasvatti).

  Nimetön

  Olipas Santulla kysyttävää. Aika moneen kysymykseen löytyy vastaus esim. http://www.mtk.fi/ ja Metsänomistjainliiton sivuilta ja Mhy:n sivuilta.
  Esim kysymykseen mikä on Mtk:n jäsenmaksu metsänomistajalle.

  Nimetön

  Mtk:n sivuilta pitää asioita kyllä hakea monen nurkan takaa, mutta esim. Yhteystiedoita löytyy kuka meidän jäsenmaksun maksaneitten edustaja missäkin portaassa on.

  MTK:n Metsälinja
  MTK:n Metäjohtokunta
  MTK:n Metsävaltuuskunta

  Vakuuttavan näköistä porukkaa.

  Mikko Tiirola

  MTK:lla on noin 150 000 jäsentä. Lähes kaikki ovat metsänomistajia. MTK-jäseniä on vajaa viidennes kaikista metsänomistajista, mutta lähes 30% yksityismetsien pinta-alasta. MHY:llä on yhteensä 320 000 jäsentilaa. MHY:t ovat mo-liittojen jäseniä, jotka ovat MTK:n jäsenliittoja. MHY:t valitsevat mo-liittojen hallinnon ja mo-liittojen kokouksessa valitaan edustajat MTK:n metsävaltuuskuntaan. Metsävaltuuskunta valitsee jäsenet MTK:n metsäjohtokuntaan, joka linjaa MTK:n metsäpolitiikkaa. MTK:n metsälinjalla on n 10 edunvalvojaa töissä ja koko MTK:lla kymmeniä ammattilaisia kaavoitus-, ympäristö- ja maapolitiikan, verotuksen, viestinnän, juridiikan sekä maaseutuyrittämisen ja maatalouden asiantuntijoina. MTK:lla on Brysselissä toimisto. Siellä tehdään yhteistyötä Euroopan mo-järjestön ja pohjoismaiden sisarjärjestöjen kanssa. Maakuntien mo-liitoissa on n 20 edunvalvojaa tekemässä mhy-yhteistyötä ja alueellista edunvalvontaa. Ei näissä edunvalvontakammareissa maakuntakaupungeista Helsingin kautta Brysselliin juuri ammattimaisesti toimivia metsänomistajien edunvalvojia tämän lisäksi ole juuri näkynyt. MHY:llä on 1000 toimihenkilöä ja 3000 luottamushenkilöä. Keskeisin edunvalvonta mhy-kentällä on puun kilpailuttaminen ja katkonnan ja korjuun valvonta. Lisäksi monilla mhy:llä on hyvin monipuolinen palveluliiketoiminta. MHY:n osuus puun hinnan puolustamisessa on keskeinen.
  Mhy-maksu on poistumassa. Mo-liittojen ja MTK:n metsälinjan toimintoja kaavaillaan yhdistettäväksi. MHY:lle ollaan tarjoamassa mahdollisuutta tulla tiiviimmäksi osaksi järjestökokonaisuutta. Rakennetaan Metsänomistajat brändiä. Se, että tuleeko mahdolliseksi jäsenöityä yhdellä jäsenmaksulla koko metsänomistajaorganisaatioon, on mietinnässä. Joka tapauksessa päätöksiä ja sääntömuutoksia tarvitaan niin MTK:ssa, kuin mhy:ssä. Ketään ei liitetä pakolla. Dynaamisempaa ja suoraviivaisempaa mallia rakennetaan, johon sisältyisivät koko järjestön jäsenedut, jäsenpalvelut, edunvalvonta ja päätösvalta.

  Mikko Tiirola

  – Mihin on perustunut MTK omasta mielestä oleva valtuutus toimia metsänomistajien edustajana?
  100 vuoden historia ja kokemus metsänomistajien edunvalvonnassa. Kaikissa sidosryhmätutkimuksissa MTK:n metsäedunvalvonta arvioidaan vaikuttavaksi ja tehokkaaksi. Ja myös jäsenmäärä
  -Katsooko MTK MHY n pystyvän tulevaisuudessa hoitamaan metsäpalvelujen tuottamisen metsänomistajille?
  Edunvalvontapalveluiden osalta kyllä! Muiden palveluiden osalta ei edes tarvitse yrittää, ne tuotetaan markkinoilla.
  -Mikä tulisi olla MHY n osuus edunvalvonnassa?
  Paikallinen edunvalvonta ja erityisesti puukaupan kilpailutus ja katkonnan ja korjuun valvonta
  -Mitä MTK tiesi kartelliaikana kartellin olemassa olosta?
  MTK tai kukaan mukaan ei tiennyt kartellin olemassa olosta, ei edes Kilpailuvirasto vaikka heillä on asiassa varsin laajat valtuudet. Ei tietäsi vieläkään, jos UPM ei olisi ilmoittanut Kiville. Olimme kyllä tietoisia kuitupuun hintakehityksestä ja siitä, ettei se vastannut kilpailullisten markkinoiden hinnoittelua. Raportoimme tästä myös säännöllisesti Kilpailuvirastolle. Hintanäkemysneuvottelujärjestelmään liittyen meillä oli raportointivelvollisuus Kiville ja jatkoimme tätä raportointi aina vuosiin 2002-2003 saakka. Ongelma oli on edelleen se, miten erottaa, osoittaa ja todistaa kielletyn hintayhteistyön, ja toisaalta keskittyneen markkinarakenteen vaikutus kuitupuunhintaan.
  -Jos tiesi, puuttuiko MTK kartellin lopettamiseen?
  Emme tienneet, mutta raportoimme säännöllisesti kuitupuun hinnoittelusta ja oligopsonistisesta markkinarakenteesta Kiville. Teimme kantelun Kiville metsäteollisuuden tuontiyhteistyöstä Venäjältä 2000-luvun alussa, mutta sitä ei otettu käsittelyyn, koska ei koskenut EU-aluetta.

  Mikko Tiirola

  -Omistaako MTK metsäteollisuutta, miten paljon ja mitä?
  Jonkin verran muun osakeomistuksen joukossa, kaikkia suomalaisia pörssiyhtiöitä .
  -Mikä oli intressi tehdä hintasuositussopimuksia metsänomistajien ja teollisuuden välille?
  Paras tapa turvata markkinoiden toimivuus ja kuitupuun hinnoittelu. Olisi muuten vieläkin, jos laki sallisi.
  -Onko MTK mielestä edunvalvonnassa tai metsäpalvelun tuottamisessa eturistiriidan mahdollisuutta MHY n ja metsänomistajien välillä?
  On eturistiriitamahdollisuus, jos mhyt menevät kovin vahvasti puumarkkinoille lainsäädännöllisten rajoitteiden poistuessa.
  -Onko MTK riippumaton poliittisista puolueista?
  Täysin riippumaton. Etujärjestö ei voi olla koskaan hallituksessa, mutta ei myöskään oppositiossa. Luottamusmiesjohdossa sitoutumattomien lisäksi useimpien puolueiden edustusta, mikä tarjoaa hyviä kanavia. Hallitukseen pitää olla aina toimivat suhteet väristä riippumatta. Metsälinjan toimihenkilöiden puoluekantoja en edes tiedä.
  -Kokeeko MTK ajaneensa metsänomistajien etuja vilpittömän tehokkaasti?
  100 %. Mitä järkeä olisi itsellänikään kulkea Helsingissä ja pitkin Suomea joka viikko ajamassa muuta kuin metsänomistajan etua. Olen sanonut, että metsävaltuuskunnan pj:n paikka on paljon arvokkaampi kuin kansanedustajan paikka, kun mietitään mitä voi tehdä suomalaisen metsänomistajan eteen. Tämä kysymys on minusta täysin absurdi.

  Mikko Tiirola

  -Paljonko on MTK väittämän metsäedunvalvonnan kulut ja miten ne rahoitetaan?
  MO-liitojen ja metsälinjan edunvalvonta maksaa noin 2,5 miljoonaa euroa ja ne rahoitetaan liittojen osalta mhy:n jäsenmaksuilla ja MTK:n metsälinjan osalta suurelta osin jäsenmaksuilla

  -Onko MTK ssa maanviljelijät ja metsänomistajat sekä maatalous ja metsätalous tasa-arvoisessa asemassa ?
  Politiikan teossa ja edunvalvonnassa ovat. Metsäasiat ja metsäedunvalvonta on erittäin itsenäistä. Hallinnossa eivät ja se johtuu siitä, kuka viulut nykyisin maksaa. Järjestöuudistusta sorvataan ja uskon, että tulos on sellainen, että tasa-arvo toteutuu maksavien jäsenyyksien suhteessa.

  Hirvistä olen puhunut muissa ketjuissa vastikään. Totean vaan, että olen 100% taimien puolella. Omakohtaisiakin kokemuksia sorkkaeläinlaidunnuksesta on vaikka muille jakaa. Palaan tähän teemaan kevään mittaan ainakin mhy-lehdissä.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Ja varsinkin aikaansaannokset vakuuttavat: tällä hetkellä on näkyvissä ainakin miljoona (1000000) hehtaaria hirvien raiskaamia taimikoita, miljoona (1000000) hehtaaria liian kuiville kasvupaikoille istutettuja kuusikoita (holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen vuoksi ei ole uskallettu uudistaa männylle) ja vähintään miljoona (1000000) hehtaaria kuusella uudistettuja kuusenjuurikääviköitä, koska ei ole voitu käyttää tervehdyttävää lehtipuukiertoa sorkkaeläinlaidunnuksen takia.
  Kahdenkymmenen (20) vuoden uudistusalat. Ja täällä tiirola sepustelee lämpimikseen joutavia. Minä sanon tässä ja nyt: hirvikanta saa heilua välillä 0-10000 täysin holtittomasti kunhan ei ylitä tuota kymmentätuhatta.

  Tiedoksi: minun talouteni on MTK:n metsäjäsen.

  Mikä on tiirolan tavoitekanta? Luku näkyviin. Nyt sinut punnitaan.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  älä ala kiemurrella. 10000 ja taimituhot käytännössä loppuvat. Mikä on se numeerinen arvo?

  Kehumasi kontro, joka on puuntuottajien ehdoton päävihollinen, peesasi metsäradiossa pari vuotta sitten RKTL:n ruusilaa, joka kertoili maamme kasvillisuuden puolesta kestävän huomattavasti korkeamman hirvikannan (jolloin talvikanta oli 100000).

  Kumpi lähtee MTK:sta, holtiton sorkkaeläinlaiduntaja kontro vai puuntuottaja? Isäntä vai renki? Tuo täysin holtiton laidunnus on jatkunut 40 vuotta, aikaa on ollut riittävästi puuttua tuohon perusepäkohtaan.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Kiitokset Mikolle vastauksesta,selvisi ainakin että raha ratkaisee vallankäytössä.Kyllä kahdenkastin luokkajako syytä purkaa,jos metsänomistajia jäseniksi halutaan.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 119)