Keskustelut Metsänomistus EU:n Metsien suojelutavoite

Esillä 10 vastausta, 181 - 190 (kaikkiaan 209)
 • EU:n Metsien suojelutavoite

  Maaseudun Tulevaisuus Lehti tänään: Kolmannes Eu:n maapinta-alasta on suojelusuunnitelman piirissä. Tiukasti suojeltuja alueita tästä tulisi olla 10%.

  Ensisijaisina suojelukohteina luonnontilaiset primäärimetsät sekä vanhat metsät jotka pitäisi vetää pois käytöstä ja suojella. Lisäksi suojeltavien listalle on nostettu suot ja turvemaat.

  Eli nykyinen Natura 2000 laajenisi kovinkin mukavasti. Eikös EU:n alueella ole Natura-ohjelman mukaisia alueita jo 25%. Tiukasti suojeltuja maa-alueista tällä hetkellä kolmisen prosenttia.

  Jotenkin tuntuu että FSC:n HCV-merkintä on alustava pohja tälle.. Ainakin kuvittelisin että samoja alueita hyvin pitkälle.

 • Puuki

  Vuonna 2000 silloinen Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi kolmelta professorilta turveraportin, jossa nämä nimittivät turvetta hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi. Perusteena tälle on, että suokasvit valtaavat nopeasti turpeen nostoalan, kun ojituksen vaikutus loppuu ja vedenpinta nousee sopivalle korkeudelle. Suomalaisessa ilmastossa alue soistuu ja alkaa tuottaa uudelleen turvetta, ellei alueen kuivatusta jatketa. Ensimmäisinä vuosikymmeninä tällaisella alueella turvetta alkaa kertyä nopeasti ja hiilen kertymä voi jopa ylittää hyvän metsämaan puuston hiilensidonnan. (turveinfo).

  Tuon sivuston mukaan Ruotsi ei peri turpeesta energiaveroa kuten Suomessa tehdään vaan päin vastoin tukee turpeen käyttöä sertifikaatilla.  Sen perusteella voisi ainakin olettaa, että turvetta käsitellään siellä uusiutuvana eikä fossiilisena e-lähteenä.   Turvetta nostetaan Suomessa n.0,8 % suopinta-alan alueella.  Ainakin kasvuturvetta ja ns. hoitoturvetta pitää saada edelleen nostaa . Ja e-turpeen nostomahdollisuus säilyttää myös toimivana huoltovarmuuden säilyttämisen takia.

  Tolopainen

  Niin vihreä propakanda on mennyt niin pitkälle Suomessa, että turpeesta on tehty uusiutumaton. Ainakin meilläpäin 70-luvulla tehdyt metsäojat ovat paksun rahkakerroksen peitossa. Eli ei turpeen uusiutuminen kovin hidastakaan ole.

  Kalle Kehveli

  Minulla on sellaisia soistuneita alueita, joiden puut on joskus 1800-luvulla kaadettu kirveellä ja poltettu tervaksi. Nyt näiden kantojen päällä on metri turvetta. Näitä kantoja löytyi paljon kivennäismaan rajasta kun ojitin.

  Kurki

  https://books.google.fi/books?id=1smuCNOE05oC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=in+Sweden+peat+is+reneweble+surceo&source=bl&ots=SqHlYWJvtM&sig=ACfU3U2Py53lXLBIlQ-i020OcjX-0bYXeA&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwiojv_yr8npAhWawMQBHcGQC0kQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=in%20Sweden%20peat%20is%20reneweble%20surceo&f=false

  Linkistä ilmenee, että EUn Direktiivin 2001/77/EC Artiklan 2 mukaan kaikki fossiiliset polttoaineet luokitellaan uusiutumattomaksi ja aurinko, tuuli, geoterminen maalämpö, aalto, vuorovesi, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasu, jätteenkäsittelykaasu ja biokaasu energia uusiutuviksi.

  Eli turve biomassana on direktiivin mukaan uusiutuva ja sitähän se on.

  Suomeen pitäisi saada sellainen hallitus, joka noudattaisi tuota direktiiviä.

  Tolopainen

  Vihreiden väärän politiikan takia, Saksassa on korkeat hiilipäästöt ja kallis sähköenergia. Suomella ei ole varaa idealismiseen energiapolitiikkaan.

  Haba Haba

  Eli puun hinta on hyvä, ei vetoapu kelpaa? Ei muuten tullut yllätyksenä, kepu pettää aina.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Fakta 1. Turve on Ruotsin energiahuollon kannalta paljon vähemmän tärkeä kuin se on Suomen energiahuollolle. Toisin sanoen heille siitä luopuminen on paljon pienempi asia toteutettavaksi. Kasvuturpeen tuotanto on Ruotsissa paljon suurempi kuin energiaturpeen.

  Fakta 2. Myös Ruotsi joutuu raportoimaan turpeen polton päästöt fossiilisten polttoaineiden tapaan ja voimalaitokset joutuvat hankkimaan päästöoikeuksia sitä varten. Tästä johtuen käyttö vähenee myös Ruotsissa.

  Väite. Suomessa ei kannattaisi kokonaan luopua turpeen energiakäytöstä.

  ”The reason why peat use for Energy is decreasing In Sweden is the fact that plants using peat need to buy emission rights in the EU ETS. Power plants and heating plants in Sweden wants to be fossil free.”

  ”The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) classified peat as peat in 2006 but at the same time defined that: Although peat is not strictly speaking a fossil fuel, its greenhouse gas emission characteristics have been shown in life cycle studies to be comparable to that of fossil fuels. Therefore, the CO2 emissions from combustion of peat are included in the national emissions as for fossil fuels.”

  Lähteet:

  Lähde: Wikipedia/Turve.

  http://www.latvijaskudra.lv/upload/prezentacijasbppf2017/11.c._rulcker_sweden_2017.pdf

  Kurki

  Fakta 1. Turve on Ruotsin energiahuollon kannalta paljon vähemmän tärkeä kuin se on Suomen energiahuollolle.

  Näin varmasti on ja Ruotsi tukee turpeenpolttoa ei verota kuten Suomi.

  Ruotsissa turvetta ei rasiteta energiaveroilla lainkaan vaan päinvastoin tuetaan sähkösertifikaatilla.

  Suomessa: Tätä laskennallista ero kivihiilen veroon nimitetään joissakin yhteyksissä turpeen energiaverotueksi. Myös valtiovarainministeriö tekee vuosittain laskelman tästä hypoteettisesta turpeen ”energiaverotuesta”.

  Linkki: http://turveinfo.fi/ukk/

  Fakta 2. Myös Ruotsi joutuu raportoimaan turpeen polton päästöt fossiilisten polttoaineiden tapaan ja voimalaitokset joutuvat hankkimaan päästöoikeuksia sitä varten.

  EU on luokitellut turpeen ryhmään uusiutuva. Ruotsin oma vika, kun on paavillisempi kuin paavi itse.

  These two sentence from IPCC….

  Aivan IPCC sanoo.

  Stops the use of energy peat in Sweden. It also indirectly says that peat is fossil.We have to pay emissions rights on the emission 106 g/Mj.

  Mikä ihmeen auktoriteetti IPCC on sanomaan? Osataan kai sitä muuallakin ajatella ja sanoa.

  IPCC epäsuorasti sanoo, että turve on fossiilinen. Miksi ei väitä suoraan? Siksi kun Ruotsissa turvetta muodostuu enemmän kuin kulutettaan kuten Suomessakin.

  Eipä juuri viime vuosina päästöoikeuksien hinta ole ollut päätä huimaava.

  Jos Suomi olisi linjannut turpeenpolton kuten EU sallii, niin turve olisi uusiutuva eikä mitään päästöoikeuksia tarvitsisi ostaa.

  Suomen turvevarat ovat 2-kertaiset Pohjanmeren oljyvaroihin nähden ja Norja, vaikka omistaa osan niistä, on kerännyt oljystään 1000 miljardin euron rahaston pahojen päivien varalle.

  Miksi Suomi ei voi hyötyä turvevaroistaan?

  FAKTA: Suomi on vähentänyt luonnon soiden ojituksilla ja metsittämällä ne metaanipäästöjä n. 30 milj. ekv tn/v, joka yhdessä metsien nielun 28 milj.tn/v kanssa on enemmän kuin kaikki Suomen energia sektorin päästöt 56 milj.tn/v.

  Suomen kasvihuonekaasutase on kunnossa.

   

  Visakallo Visakallo

  Kuinkahan kauan meillä on tähän pelleilyyn varaa?

  ”Munasuo on osittain pahasti metsittynyt metsäojitusten seurauksena.” – Lainaus Helsingin Sanomien jutusta!

  ”Suurista ja monipuolisista suoalueistaan tunnettuun Valkmusan kansallispuistoon kuuluva Munasuo on osittain pahasti metsittynyt metsäojitusten seurauksena. Nyt Metsähallitus ennallistaa Munasuon takaisin luonnontilaan. Vanha metsäautotie on kunnostettu, jotta kaadettavat puut saadaan kuljetettua alueelta pois.”

  Puuki

  ”Pahasti metsittynyt” suo sitoo hyvin hiilidioksidia .  Kun se ennallistetaan, alkuperäinen suotyyppi ei palaudu  ja  muuttuu munasuonkin kasvihuonekaasutase huonompaan suuntaan. Lisäksi irtoaa kaivinkonekaivelun jäljiltä humusta ja ravinteita jonkin aikaa.

Esillä 10 vastausta, 181 - 190 (kaikkiaan 209)