Keskustelut Metsänomistus EU:n Metsien suojelutavoite

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 205)
 • EU:n Metsien suojelutavoite

  Maaseudun Tulevaisuus Lehti tänään: Kolmannes Eu:n maapinta-alasta on suojelusuunnitelman piirissä. Tiukasti suojeltuja alueita tästä tulisi olla 10%.

  Ensisijaisina suojelukohteina luonnontilaiset primäärimetsät sekä vanhat metsät jotka pitäisi vetää pois käytöstä ja suojella. Lisäksi suojeltavien listalle on nostettu suot ja turvemaat.

  Eli nykyinen Natura 2000 laajenisi kovinkin mukavasti. Eikös EU:n alueella ole Natura-ohjelman mukaisia alueita jo 25%. Tiukasti suojeltuja maa-alueista tällä hetkellä kolmisen prosenttia.

  Jotenkin tuntuu että FSC:n HCV-merkintä on alustava pohja tälle.. Ainakin kuvittelisin että samoja alueita hyvin pitkälle.

 • vajaakantti

  Grönlanti on kuulunut aikoinaan EU:hun, mutta eronnut vuonna 1984.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Oho, niinpä näkyy: Grönlanti tosiaan erosi EEC:stä. Ilmeisesti Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 ja unioni aloitti 1. marraskuuta 1993.

  Kurki

  Mutta kun katsoo löysemmin suojeltuja alueita, kuva muuttuu. Itämeren etelänpuoleisissa maissa suojelluksi alueeksi lasketaan suurin piirtein kaikki ne alueet, joissa on jotakin käyttörajoituksia – lieviäkin. Näillä ”suojelualueilla” lehmät laiduntavat, metsää hakataan, ihmiset asuvat, lahopuu kannetaan metsistä pois ja kaupunkilaiset katselevat siivottuja metsiä asvaltoidulta poluilta.

  Turhaa pelottelua.

  Empä usko, että näissä Itämeren etelänpuoleisissa maissa  saataisiin yhtään prosenttia totaalisuojeluun.

  Samalla periaatteella kuin Itämeren etelänpuoleisissa maissa kaikki Suomen talousmetsät voidaan katsoa olevan paremmin suojeltua. Tuolla Itämeren etelänpuoleisissa maissa lahopuu kannetaan metsistä pois  ja meillä sitä tulee joka vuosi myrskyjen kaataessa puita miljoonia kuutioita.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1085083

  Juttua uudelleen lukien:

  ”EU:n pinta-alasta neljännes on suojeltu Natura 2000:lla ja jäsenmaiden kansallisilla ohjelmilla. Kolme prosenttia maa-alueesta ja alle prosentti merialueista on tiukasti suojeltuja, komissiosta kerrotaan.

  Komission mukaan suojelutavoitteita on nostettava, ja vähintään kolmannekselle kaikista suojelualueista tulisi ehdottaa tiukkaa suojelua.

  Komissio sanookin julkaisevansa ensi vuonna kriteerit sille, mitä riittävä suojelu käytännössä tarkoittaisi. Jäsenvaltioiden on itse määriteltävä ne toimenpiteet, joilla sitoviin velvoitteisiin päästään.”

  Toisin sanoen: kokonaissuojeluala nousisi 25 prosentista kolmannekseen maa-alasta (8 prosenttiyksikköä) ja kokonaissuojelualasta kolmannes tulisi olla tiukasti suojeltua, ts. noin 10 prosenttia maa-alasta.

  Miten tämä toteutuu tällä hetkellä metsien osalta? Seura tietää:

  Kolmessa vuodessa metsä- ja kitumaan suojelupinta-ala on kasvanut koko maassa 12 prosentista 13 prosenttiin. Pohjois-Suomessa on suojeltu 20 prosenttia metsien ja kitumaan kokonaispinta-alasta, kun taas Etelä- Suomessa vain viisi prosenttia on suojelun piirissä.

  Metsien suojelussa metsällä tarkoitetaan metsä- ja kitumaan pinta-alaa, jotka muodostavat yhdessä puustoisen alan eli metsän.

  Suomessa on suojeltua metsä- ja kitumaata yhteensä 2,88 miljoonaa hehtaaria. Viime vuonna suojelluista metsistä 1,7 miljoonaa hehtaaria sijaitsi metsä- ja vajaat 1,2 miljoonaa hehtaaria kitumaalla.

  Valtaosa tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee luonnonsuojelu- tai luonnonsuojelualueiksi varatuilla ja erämaa-alueilla.

  ”Tiukasti suojeltua metsämaata on Suomessa 1,2 miljoonaa hehtaaria eli noin kuusi prosenttia metsämaan kokonaispinta-alasta”, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

  Lähes 80 prosenttia suojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

  http://www.seura.fi/ilmiot/tiede-ja-luonto/tiesitko-metsien-suojeltu-pinta-ala-on-kasvanut-suomessa-taalla-sijaitsee-80-prosenttia-suojelualueista/

  Puuki

  Paljonko lienee sitten koko maa-alan suojelu % Suomessa ?  25%:sta 33%:iin nostaminen lisää kyllä paljon suojelukohteita.   Tuommonen kaavamainen lisääminen ei toimisi kunnolla koska eri maissa on ihan erilaiset olosuhteet.  Metsäisimmät valtiot on riippuvaisia metsätalouden toimivuudesta.  Isojen peltoaukeiden ja asfalttikenttien maiden taloudelle on melkein se ja sama vaikka vähän suurempi osuus vähistä metsistä tulee  tiukan suojelun piiriin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  En tiedä tuohon kokonaismaa-alan suojeluprosenttia, mutta maa-alastamme on kolme neljännestä metsää. Voisi ajatella että pinta-alatavoite täyttyisi meillä jo kohtalaisen pitkälle, jos eteläisen Suomen metsien suojelun osuus nostettaisiin 6 > 10 prosenttiin ja sen lisäksi toteutettaisiin soidensuojeluohjelma.

  Gla Gla

  Meillä on maaseudulla isompien teiden varsilla kaavassa paljon maisemallisesti arvokkaita alueita. Annetaan noille suojelualueen status, johan jo nyt rakentaminen on näillä alueilla vaikeaa. Ollaan taas eu:n mallioppilaita.

   

  Puuki

  V:n 2000 lukuja : Kokonaismaa-ala 30,46 milj. ha.  Metsätal. maa (sis. joutomaat) yht. 26,26 milj. ha. Muu maa 4,2 milj. ha.

  Scientist Scientist

  Suomessa on käsite valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet. Karttamerkinta vmma. Pieni osa omasta metsästäni (lähellä Kymijoen rantaa) on merkitty sellaiseksi. Samoin kotikylässäni on tekeillä museokaava.

  Muualla Euroopassa ja Amerikoissa tällaiset laskettaisiin ilmeisesti suojelualueiksi, Suomessa ilmeisesti ei. USA:ssa esim. Lake Placidin pikkukaupunki sijaitsee suojelualeeella (Adirondacks). Suomessa kaikki suojelu käsitetään totaalisuojeluna.

  Visakallo Visakallo

  Lähes aina näitä suojelualoja ja -prosentteja pyöritellessä tahtoo unohtua, että tällä hetkellä koko EU:n tiukasti suojelluista metsistä jo 80% on Suomessa. Eikö nyt ole jo muiden EU-maiden vuoro osallistua enemmän metsiensä suojeluun?

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 205)