Keskustelut Metsänhoito ”HIRVET HOTKIVAT HIILINIELUA”

Esillä 10 vastausta, 271 - 280 (kaikkiaan 292)
 • ”HIRVET HOTKIVAT HIILINIELUA”

  Merkitty: 

  Kyseinen artikkeli julkaistu metsälehdessä 25.3.2021, mutta kommentointi on jäänyt vähäiseksi. Erikoisesti hirvipolitiikan vaikutus metsien hiilinieluun ja ilmaston lämpenemiseen, sekä myös luontokatoon talousmetsissä, kaipaisi uusia ajatuksia.

  Artikkelin julkaisusta on aikaa yli 8 kk, mutta uutisoinnin sisältö on juuri nyt ajankohtainen. Tuore ympäristöministeri Emma Kari TV-keskustelussa painottaa ilmastokriisin ja luontokriisin torjunnan tärkeyttä. Hänen mukaan esimerkiksi luontokriisin (luontokadon) ratkaiseminen on kokonaan meidän omissa käsissämme. Se ratkeaisi EU:ta myötäillen 30%:n suojelulla vanhoista metsistä alkaen.

  Ainakin minusta tuntuu siltä, että ikääntyneet hirvestystä harrastavat ”jäärät” EU:n ilmastopaneelissa eivät halua vähentää hirvikantojaan ja metsästysmahdollisuuksiaan niin vähäisiksi, että myös lehtipuilla ja männyllä olisi paremmat onnistumisen mahdollisuudet metsiä uudistettaessa.  Sehän olisi selvä vaihtoehto tuollaisille ylisuurille suojelupinta-aloille. Koivumetsät kestäisivät paremmin terveinä ilmaston lämmetessä.

   

   

 • mehänpoika

  Riistakeskuksen toimittamassa ja riistanhoitomaksun maksaneille suunnatussa tiedotuslehdessä, Metsästäjä 5/2023, on julkaistu MMM:n Janne Pitkäsen kolumni, ”Metsästyksen eettisyys ja vastuullisuus muutoksessa”. Kolumnin loppupuolella Janne Pitkäsen mukaan ”Metsästäjien kannattaa olla etujoukoissa itse määrittelemässä eettistä metsästystä. Sillä joku sen eettisyyden joka tapauksessa määrittelee.”

  Mielestäni nimenomaan hirvenmetsästys ei hirvilaskentoineen, vuosittain anottavien pyyntilupien sekä talvelle jätettävän hirvikannan määrän osalta, ole vastuullista eikä eettisesti oikein.

  ”Hirvet hotkivat hiilinielua” lähinnä liiallisesta hirvitiheydestä johtuvan metsien jatkuvan kuusettumisen seurauksena jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, sillä kuusi kestää mäntyä tai koivua huonommin ilmaston lämpiämisen aiheuttamia metsätuhoja.

  Nimim. suorittava porras on toiminut ja toimii hirvenmetsästäjien etujoukoissa levittämässä virheellistä eettistä tietämystään oikeina pitämistään hirvitiheyksistä ja hirvipolitiikasta.

   

  Gla Gla

  ”Unohtui mainita ,että hirviä on jo niin vähän ,että kiinnostus jahtiin on muutamassa vuodessa romahtanut.”

  Vuosia olet kertonut, miten pitää odottaa hirvikannan hoitosuunnitelman tehon vaikutusta.

  Nyt hoitosuunnitelma on kyntensä näyttänyt ja ollaan päästy suunnitelman mukaiselle tasolle, joka sekin on metsästäjien määrittelemä. Sidosryhmät olisivat halunneet alempia kantoja.

  En voi ymmärtää valitusta, että nyt metsästäjien kiinnostus loppuu, kun ei ole metsästettävää. Tätä on metsästäjät ihan itse tavoitelleet.

  Alan lehtiä lukemalla ei vastaavaa valitusta ole tosin havaittavissa, joten suorittavan seuran ongelmissa taitaa olla kyse sen sisäisistä asioista, ei hirvikannan koosta. Ratkaisu löytyy alueelta, johon olet metsänomistajia kannustanut eli yhteistyö. Tällä kertaa naapuriseurojen ja paikallisten asukkaiden kanssa.

  suorittava porras suorittava porras

  Kertomani kuvaa koko paikkakunnan tilannetta ,jossa on ollut sitä yhteistoimintaa jo yli 30 vuoden ajan kattavan yhteislupamenettelyn muodossa. Valtakunnan tasolla asetettuihin tavoitteisiin on päästy ,mutta nyt sen vaikutukset näkyvät kiinnostuksen laimenemisena lajia kohtaan. Ikääntyminen on yksi tekijä , mutta vasta aloittaneita nuorempiakin on siirtynyt muiden harrastusten pariin . On aika huolestuttavaa , jos vuosittain lopettavien kahden tai kolmen henkilön tilalle on tulossa vain yksi ja hänkin suuntaa muualle muutaman vuoden jälkeen.

  Seurojen yhdistäminen on yksi mahdollisuus ,mutta prosessi kestää kokemuksieni mukaan vuosia ja aiheuttaa lisäksi katoa metsästysmaissa , koska kaikki maanomistajat eivät hyväksy ”vieraita” metsästäjiä mailleen ja jättävät maansa vuokraamatta. Myös seurojen sisältä löytyy voimia, jotka vastustavat yhdistymisiä . On jopa mahdollista ,että hanke kaatuu siinä vaiheessa ,kun seuraa ollaan lopettamassa yhdistymistä varten ja riittävää enemmistöä lopettamiseen ei löydykään. Tällöin palataan lähtöruutuun ja hanke vesittyy vuosiksi.

  Mitä valittamiseen tulee , tuntuu porua riittävän oli hirvikanta isompi tai pienempi. Joillekin tuntuu olevan erittäin vaikeaa myöntää ,että hirviä on vähemmän kun vuosikymmeniin. Kun olen esittänyt lukuja ja perusteluita , on se tulkittu valittamiseksi . Ei tilanne minun tekemisiini vaikuta , mutta jos kerron missä mennään ,se tulkitaan valittamiseksi.

  Kohta ei ole enää metsästäjiä ,joita syyttää hirvikannan koosta . Mitkä ovat keinot siinä tilanteessa. Hirvien määrä kaksinkertaistuu jo kolmessa vuodessa ,jos metsästyspainetta ei pystytä ylläpitämään.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jos metsästys hiipuu, tilannetta hoitamaan tulevat suurpedot, ja silläkin ratkaisulla on omat haittansa. Entä omistusrakenteen muutos: onko kaikilla metsärahastoilla tulevaisuudessa intressissä sallia metsästys? Osalla uusista omistajista voi olla ensisijaisena suojelu.

  Gla Gla

  Minä en usko suurpetojen kykyyn pitää hirvi(eläin)kanta kurissa. Ei pedot itseään nälkään tapa, lisäksi ravintoa löytyy sorkkaeläinten lisäksi muustakin lajistosta.

  Metsästäjillä on monopoliasema ja se heijastuu suorittavan ajatuksiin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Riippuu mitä tarkoitetaan sanalla ”kurissa”. Teoriassa säätely menee pääosin alhaalta ylöspäin; syntyy tasapaino jossa ekosysteemin perustuotanto määrää kasvinsyöjien määrän, joka vuorostaan määrää petojen määrän. Tämän lisäksi on jonkin verran ylhäältä alas säätelyä: pedot haittaavat kasvinsyöjien lisääntymistä. Jos petoja tai metsästäjää ei ole, ravinto rajoittaa kasvinsyöjiä, ja lisäksi jossain määrin taudit ja loiset. Hirvillä vaikka näivetystauti saattaisi yleistyä.

  Tämänhetkinen ravinnon määrä ei vielä kovin paljon rajoita. Viimeaikainen männyn taimikoiden määrän alentuminen etelässä voi haitata (kuusia istutettu paljon). Taimikoiden hoitorästeissä riittää kesällä popsittavaa mutta ilmeisesti talvella mänty olisi se ykkösravintokohde?

  suorittava porras suorittava porras

  Näyttää siltä ,että sorkkaeläinvahinkoja on eniten juuri siellä ,missä on petoja. V-S , P-Karjala, P-Savo. Eli maa – ja metsätaloudelle tuplahaitta.

  Puuki

  Hirvieläimet laumautuvat ja liikkuvat enemmän , kun pedot ajaa niitä. Samalla kulutus kasvaa.  Myös taimikkotuhot tulee suuremmiksi ja niiden ilmoituskynnys ylittyy sitten useammin.

  Gla Gla

  Kurissa pitämisellä tarkoitan sitä, että kanta ei merkittävästi kasva nykyisestä. Kun kuitenkin metsästäjien osuus kaadetuista eläimistä on suuri petoihin verrattuna, petojen määrän pitäisi kasvaa järjettömiin mittasuhteisiin kompensoidakseen metsästystä.

  Teoria luonnon tasapainotilasta on teoriaa, joka ei toteudu missään sellaisenaan. Ihminen on muokannut luontoa, joten sorkkaeläimille tarjoutuu hulppeasti ravintoa. Ei ainoastaan metsissä, vaan myös pelloilla. Kasvukauden ulkopuolella nykyään yhä useammin peitteisenä säilytettävät pellot ja syysviljan määrän lisääntyminen palvelee myös sorkkaeläinten ravinnontarvetta. Siksi sorkkaeläinten lisääntyminen on valtavan tehokasta. Suurpedot eivät lisäänny niin nopeasti, että pysyisivät perässä. Pikemminkin ylitiheitä kantoja rajoittaa taudit yms. tekijät kuin pedot. Yhdessäkään Suomen järvessä ei ole särjet vähentyneet petokalojen takia. Rehevissä järvissä sen sijaan esiintyy muita ongelmia.  Myyrät eivät katoa petojen suihin, samoin jänikset/rusakot. Kantoja säätelee muut tekijät.

  En halua nähdä sitä tilannetta, jossa sorkkaeläimet vähentyvät populaatiossa jylläävän sairauden takia.

  Tällä hetkellä epäillään hirven tuottavuuden laskun syynä olevan kuumia kesiä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Karhuja on ainakin Pohjois-Karjalassa.  Sen sijaan susilaumat keskittyvät puolikaareksi Järvi-Suomen ympärille, alkaen Satakunnasta jatkuen Pohjanmaan kautta (!) Kainuuseen.

Esillä 10 vastausta, 271 - 280 (kaikkiaan 292)