Keskustelut Metsänhoito Hirvikannan säätely metsänomistajille

Tämä aihe sisältää 21 vastausta, 11 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Planter 1 vuosi, 10 kuukautta sitten.

 • Hirvikannan säätely metsänomistajille

  Eläkkeellä olevat lukelaiset (metla) dosentti heikki smolander ja professori pekka niemelä kirjoittivat maaseudun tulevaisuudessa (22.01.2018):

  ”…On aika päättää, ovatko metsästäjien ja hirvikoiraharrastajien intressit painavampia kuin metsänomistajien ja autoilijoiden ja näiden kautta koko yhteiskunnan…”

  Tässä ovat vastakkain metsästäjät (100000= satatuhatta) sekundasusiharrastuksineen, metsänomistajat (740000=seitsemänsataaneljäkymmentätuhatta, joista 40000, rapia 5 prosenttia metsästää sorkkaeläimiä), autoilijat (muutamia miljoonia) ja koko yhteiskunta (nafti kuusi miljoonaa).

  ”…Luken ilmastomuutokseen sopeutumista käsittelevässä raportissa (Sopeutumisen tila 2017, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2017) hirvivahinkojen arviona käytetään vuoden 2013 maksettuja 800000 euron hirvivahinkokorvauksia. Tämän mukaan yksi hirvi aiheuttaa metsissä vain noin kymmenen euron vahingon…”

  Edelleen: ”…Luonnonvarakeskuksen (Luke) professori Antti Juutinen ja erikoistutkija Jani Pellikka ovat uutisoineet näyttävästi arvioita metsästyksen yhteiskunnallisesta hyödyistä tämän lehden tiedesivuilla (MT 18.9.2017)…  …Myös jotkin artikkelin arviot hirvestyksen hyödyistä ovat mielenkiintoisia. Juutinen ja Pellikka hyödynsivät liikenneviraston soveltamia hirvionnettomuuksien korvausarvoja, kun he laskivat hirvenkaatojen synnyttämän säästön eteläsuomalaisella hirvitalousalueella. Yhden vuoden esimerkkilaskelma osoittaa, että hirvijahdit säästivät laskennallisesti noin 350000 euroa. Suomessa hirvitalousalueita on 58…”

 • Planter Planter

  Tässä kai oli tarkoitus miettiä vähän pidemmällä tähtäimellä Suomen tulevaisuutta. Eikö kuitenkin ole niin, että metsät ovat merkittävin luonnonvaramme, uusiutuva luonnonvara? Eikö kehitys ole maailmanlaajuisesti menossa siihen suuntaan, että siirrytään, on pakko siirtyä, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön?

  Tämä sukupolvi kyllä tekee päätehakkuita laadukkaista tukkipuuleimikoista, mutta pitäsikö se mahdollisuus olla myös lapsenlapsillamme, jolloin todennäköisesti uusiutuvat luonnonvarat ovat entistä suuremassa arvossa, välttämättömiä.

  Olemmeko niin itse itsekkäitä, että omassa ahneudessamme tuhoamme perinnön, jonka olemme itse saaneeet edelliseltä sukupolvelta.

  Antonin avauksen ja kommentit ymmärsin niin, että aivan älyttömillä laskelmilla yritetään perustella, että korkea hirvikanta ja metsästys olisi jotenkin niin hyödyllistä yhteiskunnalle, että sen pitäisi ohjata päätöksentekoa metsätaloudessa.

  https://www.luke.fi/uutiset/metsastajien-rahankaytto-kasvussa-tasta-hyotyy-suomen-talous/

  http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540654/luke-luobio_67_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Toisaalta tulee myös piikkiä metsäntutkimukselle, ei vakuuta, jos jotkut tutkijat eivät osaa suorittaa yksinkertaista kertolaskua.

  Kyse ei ole niinkään siitä, onko käyttämätön potentiaali 50 miljoonaa vai 200 miljoonaa kuutiota,vaan siitä, että pontiaalia on ja haluammeko mahdollistaa sen käytön seuraaville sukupolville.